Vrouw blijft dupe van complexe regeling

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een vrouw met haar ogen dicht en haar hand tegen haar voorhoofd

  Staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bieden geen oplossing voor een vrouw wier andere inkomstenbronnen (deels) wegvallen door verhoging van haar uitkering met een toeslag voor hulpbehoevendheid. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen had hen hierom gevraagd. De uitwerking van de wet op de situatie van de vrouw is volgens staatssecretaris en minister beoogd en dus niet ongewenst. Aanpassing van de wet of een andere oplossing vinden zij daarom niet nodig. De vaststelling dat er geen sprake is van een ongewenst effect van de regels verbaast Van Zutphen, omdat die er voor de vrouw wel degelijk zijn. Hij heeft de Tweede Kamer nu gevraagd te bepalen of een oplossing voor dit probleem wenselijk is.

  Wat speelt er?

  Het UWV verhoogt in 2014 de uitkering van een vrouw met €371,- per maand omdat zij veel extra kosten maakt vanwege haar hulpbehoevendheid. Deze verhoging zorgt er echter voor dat haar maandinkomen dusdanig hoog is dat andere inkomstenbronnen wegvallen of verlaagd worden. Zij moet voortdurend met bezwaarschriften of anderszins aan instanties tonen dat haar inkomen deels bedoeld is voor zorg. De uitvoering van de wet leidt in haar situatie tot onacceptabele problemen. Een structurele maatwerkoplossing bleek niet mogelijk. Daarom vroeg de Nationale ombudsman de verantwoordelijke minister en staatssecretaris te bekijken hoe ongewenste effecten van de huidige regeling weg te nemen zijn.

  Geen hinder

  Van Zutphen: 'De huidige regeling zorgt ervoor dat iemand veel tijd en energie moet steken in het aantonen bij allerlei instanties dat verhoging van zijn inkomen bedoeld is voor extra kosten voor intensieve verzorging. Energie die juist iemand in die situatie maar moeilijk kan opbrengen. Nu blijft de regeling in stand, terwijl deze complexe gevolgen heeft voor een burger. Sociale Zaken erkent dat het belangrijk is om burgers over zulke complexe gevolgen actief te informeren. Het lijkt mij meer voor de hand liggen de regeling zo in te richten dat burgers geen hinder ondervinden van die gevolgen.'

  Tweede Kamer

  Nu de betrokken ministeries niet komen met een oplossing voor de vrouw, stuit de ombudsman op de grenzen van zijn bevoegdheid. Hij heeft de Tweede Kamer daarom gevraagd te bepalen of een oplossing voor dit probleem gewenst is.

  Bijlagen

  14 juli 2017: brief Nationale ombudsman aan Kamercommissies MinFin en MinSZW (pdf, 277.48 kB)
  29 mei 2017: Reactie staatssecretaris van Financiën op rapport 2016/116 Nationale ombudsman (pdf, 155.48 kB)
  2 mei 2017: Reactie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op rapport 2016/116 Nationale ombudsman (pdf, 140.29 kB)