2016/116 Wet verhindert maatwerk bij hulpbehoevende vrouw

Rapport

De uitkering die mevrouw G. van het UWV krijgt, wordt in 2014 met terugwerkende kracht verhoogd. De overheid realiseert zich dat mevrouw G. veel extra kosten maakt vanwege haar hulpbehoevendheid en komt haar daarin tegemoet. Maar de nabetaling en de verhoging van haar uitkering heeft vervelende gevolgen. Andere inkomstenbronnen vallen weg of worden verlaagd en zij komt voor allerlei regelingen niet meer in aanmerking. Het is maar de vraag of de verhoging van haar uitkering wel echt tot een verhoging van haar totale inkomen heeft geleid. Zij zoekt contact met verschillende overheidsinstanties om te kijken of er een oplossing mogelijk is. Later neemt zij ook contact op met de Nationale ombudsman. Die start een onderzoek. Hij komt tot de conclusie dat de betrokken partijen niet in staat zijn om een oplossing te vinden voor een probleem dat door de wetgever is gecreëerd.

Instantie: Belastingdienst (Toeslagen), gemeente, UWV en CAK

Klacht:

verhoging van verzoeksters uitkering leidde tot onbedoelde financiële gevolgen waardoor de verhoging te niet werd gedaan en er zelfs sprake was van een negatief resultaat

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Belastingdienst (Toeslagen), gemeente, UWV en CAK

Klacht:

geen van de betrokken overheidsinstanties heeft de regierol op zich genomen.

Oordeel:

Gegrond