Onderzoek Nationale ombudsman naar MijnOverheid en digitale overheidspostbus Berichtenbox

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Getinte vrouw kijkt naar laptop

  Voor veel mensen is MijnOverheid.nl met de digitale overheidspostbus Berichtenbox een uitkomst, maar niet iedereen kan of wil hier gebruik van maken. Ook mensen die met een computer overweg kunnen, lopen toch tegen problemen aan. Zo lopen mensen het risico dat ze belangrijke informatie en voorzieningen missen. De Nationale ombudsman start een onderzoek waarin hij vanuit het perspectief van de gebruiker kijkt welke knelpunten er zijn bij het gebruik van de Berichtenbox en of daar ruimte voor verbetering is.

  Met het onderzoek wil de Nationale ombudsman inzicht krijgen in de vraag of het voor burgers goed te begrijpen is wat de Berichtenbox inhoudt en wat er van hen wordt verwacht.

  De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten over MijnOverheid.nl en de Berichtenbox. Mensen voelen zich bijvoorbeeld overvallen als blijkt dat ze post in de Berichtenbox hebben ontvangen, wisten niet dat ze die post op die manier zouden krijgen of krijgen digitaal bericht van instanties waarvan ze dat helemaal niet hadden aangegeven. Ook is het mensen vaak niet duidelijk of zij daarnaast ook nog geïnformeerd worden per post.

  Van Zutphen: "MijnOverheid.nl is in ontwikkeling en mensen moeten er nog aan wennen. Het perspectief van de burger moet leidend zijn als het gaat om digitalisering van de overheid. Niet vanuit een systeem denken maar als startpunt de burger nemen. Een mens leeft, een systeem niet. Digitalisering is niet te stoppen, maar dan wel te allen tijde met het vizier op de burger. Hou er rekening mee dat nooit iédereen mee zal kunnen doen. Er moet ruimte blijven voor maatwerk, herstel en coulance, ook moet de overheid open blijven staan voor alternatieve kanalen".

  Omroep MAX- programma Meldpunt! verzamelt de komende tijd klachten en signalen. Deze input neemt de Nationale ombudsman mee in het onderzoek. Het rapport verschijnt naar verwachting voor de zomer.