Verbetering aanvragen reiskostenvergoeding UWV

Dat kan toch wel beter?

Op deze pagina

  Column
  Jongeman met bril en wit t-shirt zit op zijn bank en kijkt ongerust naar zijn telefoon

  Het is bijna kerst en Tom (niet de echte naam) bekijkt hoopvol zijn bankrekening om te zien of het UWV zijn reiskostenvergoeding heeft overgemaakt. Dan kan hij rekeningen betalen en een cadeautje voor zijn moeder kopen. Helaas staat het geld er niet op. Hij heeft toch alles op tijd ingestuurd?

  Aanvragen niet makkelijk

  Door een handicap kan Tom niet volledig werken. Daarom ontvangt hij een Wajong uitkering. Daarnaast volgt hij een opleiding zodat hij straks een inkomen heeft en geen uitkering. Na een moeizame start begint hij enthousiast aan zijn opleiding. Hij kan bij het UWV een vergoeding voor zijn reiskosten aanvragen. Dat verloopt niet echt makkelijk. Alles moet opgestuurd worden met de post. Er raakt nog weleens een aanvraag kwijt. Dat betekent maanden wachten op geld en veel stress. Tom stuurt voortaan ook de aanvragen online via zijn werkmap bij het UWV. Dat is ook geen oplossing. Hij moet steeds achter zijn geld aan en krijgt moeilijk contact met het UWV. Tom dient daarom een klacht in bij het UWV. Hij stelt voor een knop op de website toe te voegen waardoor online aanvragen indienen makkelijker wordt. Die oplossing wijst het UWV af. Ze kunnen het systeem niet voor 1 persoon aanpassen. Ze stellen o.a. een belafspraak voor met zijn adviseur werk. Deze probeert Tom al tijden te maken maar zonder succes. 

  Niet de enige

  Tom heeft genoeg van de houding van het UWV. Hij schrijft de Nationale ombudsman. Aan medewerker Hillechien licht hij zijn klacht toe. Zij neemt contact op met het UWV. Ze legt de klacht voor en geeft aan dat ze de irritatie van Tom over het aanvraagproces vergoedingen wel kan begrijpen. Ik besluit het UWV ook een brief te sturen. Tom is natuurlijk niet de enige die een aanvraag voor een vergoeding van het UWV indient. Ik geef het UWV het advies het proces zo aan te passen dat aanvragen (ook) langs een eenvoudige digitale weg kunnen worden ingediend. Buiten de digitale werkmap van het UWV. Zo kunnen aanvragen snel verwerkt worden.

  Verbetering in zicht!

  We krijgen een positieve reactie van het UWV. Ze gaan er serieus mee aan de slag. In de zomer van 2023 verwachten ze dat het hele proces aangepast is. Tom laat ons weten dat hij blij is met dit resultaat. Door zijn ervaring te delen met de Nationale ombudsman lopen anderen zoals hij straks niet meer tegen dezelfde problemen aan. Een mooi bericht om de kerst mee te beginnen. Ik wens u fijne feestdagen!

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 24 december 2022.