Klachtbehandeling Zorgverzekeringskantoor Caribisch NL zorgvuldiger

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van een stethoscoop

    Het Zorgverzekeringskantoor Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet klachten zorgvuldiger behandelen. Dit concludeert de Nationale ombudsman na onderzoek uit eigen beweging naar het ZVK. Hij heeft gekeken of de klachtenbehandeling voldoet aan de vereisten van goede informatieverstrekking en professionaliteit. De Nationale ombudsman reageert positief op het voornemen van het ZVK om meer personeel aan te nemen voor de vestigingen op de Bovenwindse eilanden en iemand aan te stellen waar burgers eerder en makkelijker met hun klacht komen.

    Het ZVK verstrekt burgers voldoende informatie om een klacht in te dienen bij het ZVK en de Nationale ombudsman. Maar mensen moeten betere informatie krijgen als zij voor een medische behandeling het eiland moeten verlaten. Ook is gebleken dat artsen niet altijd weten hoe zij een patiënt digitaal moeten aanmelden.

    Wat betreft het vereiste van professionaliteit constateert de Nationale ombudsman dat het ZVK gesprekken over klachten moet vastleggen en mondelinge klachten registreren. Ook mondelinge uitingen van ongenoegen moeten beter worden herkend als klachten. Medewerkers van het ZVK op de Bovenwinden krijgen geen terugkoppeling als er over hen een klacht is ingediend en zij kunnen door de hoge werkdruk hun werk niet altijd goed doen.