Zorgverzekeringskantoor Bonaire geeft burger in eerste instantie geen eerlijke kans

Rapport

> A report summary is available in English
> Un resúmen di e raport tambe ta disponibel na Papiamentu

Meneer heeft een klacht bij de Nationale ombudsman ingediend omdat hij het niet eens is met de reactie van het Zorgverzekeringskantoor op Bonaire (ZVK).

Meneer is twee keer geopereerd in Europees Nederland, maar hij bleef klachten houden. Daarom is meneer teruggegaan naar de specialist. Hij klaagt erover dat het ZVK deze vervolgcontrole niet vergoedt. Meneer had, voordat hij de eerste operatie had, toestemming gevraagd aan het ZVK om de kosten te vergoeden. Het ZVK had hiervoor een garantie afgegeven en de operaties vergoed. Maar de vervolgcontrole viel niet meer onder de garantie en daarom moest meneer opnieuw toestemming aanvragen. Dat heeft de huisarts van meneer gedaan. Het ZVK heeft de toestemming niet gegeven omdat bij de nieuwe aanvraag geen offerte van meneer zat. Het ZVK heeft daarom de rekening van de specialist niet vergoed. De man was het hier niet mee eens en maakte hiertegen bezwaar. Hij had geen offerte omdat de specialist nog niet wist wat er aan de hand was. Bovendien leek het hem logisch dat de controle ook vergoed zou worden. Het ZVK bleef bij zijn standpunt en lichtte toe waarom de rekening niet vergoed werd. 

De Nationale ombudsman concludeert dat het ZVK meneer niet de kans heeft gegeven om de aanvraag volledig te maken. De Nationale ombudsman vindt dat het ZVK heeft gehandeld in strijd met het vereiste van fair play door meneer niet de kans te geven de aanvraag volledig te maken. De Nationale ombudsman verklaart de klacht gegrond.

De Nationale ombudsman is tevreden te horen dat het ZVK alsnog meneer gaat uitbetalen. Achteraf gezien was er door de specifieke omstandigheden sprake van een onvoorziene situatie. Ook is de Nationale ombudsman tevreden te horen dat het ZVK in het vervolg meer aandacht zal hebben voor de communicatie met en het horen van de burger in een klachtenprocedure.

Instantie:

Klacht:

Meneer klaagt erover dat het ZVK zijn factuur van een behandeling bij een specialist niet vergoedt. Ook klaagt hij erover dat hij dit verder niet kan aanvechten.

Oordeel:

Gegrond