Vragen over huurverhoging

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van rijtje huizen

  De Nationale ombudsman krijgt de afgelopen tijd veel vragen van huurders over hun huurverhoging. De belangrijkste vragen heeft hij voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Dan raden wij u aan te kijken op www.rijksoverheid.nl. Daar staat heldere én juiste informatie over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  Achtergrond: Ieder jaar kan uw verhuurder besluiten per 1 juli uw huur te verhogen. Huurt u een sociale huurwoning, dan mag uw verhuurder de huur extra verhogen. Deze zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging is sinds 2013 in werking getreden om scheefhuren tegen te gaan. Om te bepalen met welk percentage de verhuurder uw huur extra mag verhogen, mag hij uw inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Voor geliberaliseerd verhuurde woningen geldt geen maximumpercentage waarmee de huur jaarlijks mag stijgen. Verhuurders mogen voor geliberaliseerd verhuurde woningen dan ook geen inkomensverklaringen opvragen.

  Mijn verhuurder heeft bij de Belastingdienst informatie over mijn inkomen opgevraagd. Mag dat zomaar?

  Nee, de verhuurder mag deze informatie alleen opvragen als u een sociale huurwoning huurt.

  De Belastingdienst heeft informatie over mijn inkomen aan mijn verhuurder gegeven. Mag dat?

  De Belastingdienst moet informatie geven aan de verhuurder van sociale huurwoning, als de verhuurder die informatie opvraagt. Dat is wettelijk bepaald. De verhuurder krijgt niet de hoogte uw inkomen door, maar de categorie waarbinnen uw huishoudinkomen valt.

  Ik weet zeker dat ik in een geliberaliseerde huurwoning woon. Toch heeft de Belastingdienst mij geïnformeerd dat mijn verhuurder informatie heeft opgevraagd. Wat doe ik daaraan?

  1. Controleer eerst of er bij u daadwerkelijk sprake is van geliberaliseerde huur. Een huur van € 1000 of meer betekent niet automatisch dat er sprake is van geliberaliseerde huur. Bepalend is de hoogte van uw huur bij aanvang van de huurovereenkomst. Is uw huurovereenkomst aangevangen vóór 1 juli 1989, dan is er altijd sprake van sociale huur. Bekijkt u het schema op de website http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning (bij onderdeel geliberaliseerde huurwoning). Daarmee bepaalt u of er bij u sprake is van sociale of geliberaliseerde huur.

  2. Is er sprake van geliberaliseerde huur, dan had uw verhuurder de informatie niet mogen opvragen. Stelt u de Belastingdienst hiervan op de hoogte. Doe dit via hun website of het adres Belastingdienst/Centrale administratie, afd. Rechtshandhaving, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn.

  Ik ben het niet eens met de huurverhoging (de inkomenscategorie klopt niet). Wat kan ik doen?

  U geeft uw bezwaren aan bij uw verhuurder. Noem daarbij de redenen, waarom u het er niet mee eens bent met de verhoging. Komt u er samen niet uit (u blijft bij de weigering de huurverhoging te betalen en de verhuurder blijft bij de verhoging), dan legt de verhuurder de zaak voor aan de huurcommissie. Hou wel wat geld achter de hand, voor het geval u geen gelijk krijgt. U moet in dat geval namelijk alsnog de huurverhoging vanaf de aangekondigde datum betalen.

  Kan ik mijn klacht over informatieverstrekking of de huurverhoging aan de Nationale ombudsman voorleggen?

  Nee, die klachten mogen wij niet behandelen. U stelt de Belastingdienst op de hoogte als bij u sprake is van geliberaliseerde huur. U wendt zich tot uw verhuurder bij verschil van mening over de huurverhoging en wacht daarna (zo nodig) de procedure bij de huurcommissie af.