Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens aan verhuurders vrije sector

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een sleutel in een slot

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft de Belastingdienst vragen gesteld over het verstrekken van inkomensgegevens van huurders van vrije sector woningen aan hun verhuurders. Deze gegevens mogen alleen verhuurders van sociale huurwoningen opvragen. Brenninkmeijer ontving drie klachten van vrije sector huurders, wiens inkomsten zijn opgevraagd door hun verhuurder. Zij vinden dat hun privacy ernstig is aangetast en dat de Belastingdienst niet serieus heeft gereageerd op hun klachten hierover.

  Scheefhuren

  Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, moet het gezinsinkomen per 1 januari 2013 onder de 34.229 euro per jaar blijven, anders ben je aangewezen op de vrije sector. Heeft iemand een sociale huurwoning, maar een hoger gezinsinkomen dan daarvoor is toegestaan, dan is er sprake van scheefhuren. Om dit tegen te gaan, gelden vanaf 1 juli 2013 hogere percentages voor maximale huurverhoging voor hogere- en middeninkomens. Het kabinet wil hiermee de doorstroming van hogere inkomensgroepen uit de sociale verhuur stimuleren. Om te bepalen wie tot deze groep behoort, mogen verhuurders van sociale huurwoningen de inkomensgegevens van hun huurders opvragen bij de Belastingdienst.

  Vragen

  Brenninkmeijer wil van de Belastingdienst weten hoe hij het verstrekken van de inkomensgegevens aan sociale verhuurders heeft geregeld. Op de website van de Rijksoverheid staat nu: 'Huurt u een vrije sector woning en heeft uw verhuurder toch een inkomensindicatie voor uw woning opgevraagd bij de Belastingdienst? U kunt dit schriftelijk melden aan de Belastingdienst/Centrale Administratie...'. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst feitelijk gegevens verstrekt als deze onbevoegd worden opgevraagd door een vrije sector verhuurder. De ombudsman wil weten of het hier gaat om een bewuste keuze of een bewust aanvaard gevolg. Hoe wordt bovendien gewaarborgd dat mensen die helemaal geen verhuurder zijn, deze gegevens opvragen? Tot slot vraagt Brenninkmeijer de Belastingdienst serieus in te gaan op de klachten van de drie huurders die zich bij hem gemeld hebben.

  Reactie Belastingdienst

  In reactie hierop laat de Belastingdienst schriftelijk aan de Nationale ombudsman weten dat de Belastingdienst handelt conform de regelgeving rond de inkomensafhankelijke huurverhoging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit ministerie is verantwoordelijk voor het huurbeleid.
  Daar waar bij de Belastingdienst signalen binnenkwamen die erop leken dat sprake was van het structureel opvragen van gegevens van niet-gereguleerde huursituaties is er contact geweest met de verhuurcorporatie. Over signalen afkomstig uit de praktijk is overleg tussen de Belastingdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  De Nationale ombudsman zal mede op basis van de brief van de Belastingdienst de ontvangen signalen beoordelen en vervolgens tot afronding van het onderzoek komen.