Belastingdienst mag inkomensgegevens van vrijesectorhuurders niet verstrekken

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een salarisstrook

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders in de vrije sector niet aan de verhuurders mag geven. Hij heeft tientallen klachten en signalen van huurders gekregen die er last van hebben gehad en in hun privacy zijn aangetast. Brenninkmeijer: 'ik vind dat als een verhuurder de Belastingdienst vraagt om de hoogte van het inkomen van een huurder, die huurder daar zelf ook van op de hoogte wordt gebracht.' Hij doet ook de aanbeveling oneigenlijk gebruik van het bestand te bestraffen met een boete.

  Sinds 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging in werking getreden om scheefhuren tegen te gaan. Voor mensen die een sociale huurwoning huren en een inkomen van meer dan €33.000 hebben, kan de huur extra worden verhoogd. De (particuliere) verhuurder kan bij de Belastingdienst het inkomen van de huurder opvragen. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de toegang tot de inkomensgegevens is beperkt tot de sociale huurwoningen. Daar is niet aan voldaan, het bestand kan ook worden ingezien door verhuurders in de vrije sector.

  Aanvankelijk klaagden de huurders bij de Belastingdienst, maar die scheepte hen af met algemene informatie. De ombudsman vindt dat de Belastingdienst specifiek op die klacht had moeten ingaan.

  Aanbeveling

  In een rapport (nummer 2013/152) heeft de Nationale ombudsman het Ministerie van Financiën de aanbeveling gedaan extra voorwaarden te stellen bij het opvragen van inkomensindicatie. Inmiddels heeft het ministerie laten weten de aanbevelingen te zullen opvolgen.