2013/152: Eigen onderzoek naar verstrekking inkomensgegevens aan verhuurders door Belastingdienst en klachtbehandeling hierover

Rapport

Naar aanleiding van de ontvangst van klachten dat de Belastingdienst aan verhuurders van vrije sector woningen inkomensgegevens had verstrekt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging startte de Nationale ombudsman een onderzoek. Dat onderzoek ziet op de wijze waarop de Belastingdienst die klachten afhandelde. Ook werd gekeken naar het proces van verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat het in het proces van verstrekking van inkomensgegevens verbeteringen nodig zijn. Oneigenlijk gebruik valt niet voor de volle 100% uit te sluiten, maar als daarvan sprake is of lijkt te zijn moet de Belastingdienst meer het voortouw nemen in de bestrijding daarvan. De Nationale ombudsman vindt dat de voorwaarden voor het gebruik van het bestand waaruit verhuurders de inkomensgegevens kunnen opvragen te beperkt zijn vanuit een oogpunt van privacybescherming.

Op het punt van de klachtafhandeling oordeelde de Nationale ombudsman dat deze blijft steken in het verstrekken van algemene informatie. Er is op geen enkele manier ingegaan op de kern van de klacht dat inkomensgegevens zijn verstrekt aan dan wel zijn opgevraagd door een onbevoegde verhuurder. Daarmee schiet de klachtafhandeling te kort. Van de Belastingdienst had verwacht mogen worden dat expliciet was ingegaan op de gestelde situatie.

Getoetst is aan het vereiste van behoorlijk overheidsoptreden en het vereiste van goede motivering

De Nationale ombudsman doet de aanbeveling tot het opnemen van aanvullende voorwaarden.

Instantie: Belastingdienst/Centrale Administratie te Apeldoorn

Klacht:

Naar aanleiding van de ontvangst van klachten dat de Belastingdienst aan verhuurders van vrije sector woningen inkomensgegevens had verstrekt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging startte de Nationale ombudsman een onderzoek. Dit onderzoek ziet op de wijze waarop de Belastingdienst die klachten afhandelde. Ook werd gekeken naar het proces van verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders.

Oordeel:

Gegrond