Mensen financieel in de knel door invoering één-bankrekeningnummer

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  echtpaar financieel in de knel

  De invoering van de 'één-bankrekeningnummer'-maatregel heeft een grote groep mensen financieel in de problemen gebracht omdat de Belastingdienst uitbetaling van hun toeslag tijdelijk stopgezet heeft. Zij moeten eerst één rekeningnummer doorgeven en bewijzen dat dit op hun naam staat, maar lopen daarbij tegen tal van problemen op. De Nationale ombudsman ontving de afgelopen tijd tientallen klachten hierover en constateert dat de maatregel te snel is ingevoerd met weinig oog voor de belangen van burgers. Hij dringt bij staatssecretaris Weekers aan op opschorting van de maatregel.

  Per 1 december 2013 mag de Belastingdienst alleen nog maar bankrekeningnummers accepteren die op naam staan van degenen die recht hebben op uitbetaling van toeslagen en belastingteruggaven. Deze maatregel is genomen om fraude tegen te gaan. Het lijkt er echter op dat de maatregel te haastig en rigoureus is ingevoerd, zonder oog te hebben voor de gevolgen voor bonafide burgers die hun toeslag geen maand kunnen missen, aldus waarnemend ombudsman Frank van Dooren. Het voorkomen van schade bij de overheid heeft kennelijk voorop gestaan. De ombudsman snapt dat fraude moet worden voorkomen en opgespoord, maar de overlast had aanzienlijk beperkt kunnen worden door mensen langer de tijd te geven om de noodzakelijke informatie aan te leveren. Ook had de Belastingdienst moeten zorgen voor voldoende capaciteit om deze informatie te verwerken.

  Problemen

  De afgelopen tijd klaagden veel mensen bij de Nationale ombudsman over de problemen met de Belastingdienst door de één-bankrekeningnummer-maatregel. Veel mensen laten weten dat ze pas bericht kregen over de maatregel, nadat hun toeslag al was stopgezet. Ook stuurden zij soms meermaals de gevraagde informatie, maar kregen te horen dat de Belastingdienst deze niet had ontvangen. Als de Belastingdienst de gegevens dan toch binnen had, duurde het meestal weken voordat zij hun toeslag weer uitbetaald kregen. In sommige gevallen kregen zij de toeslag dan toch weer op het ' oude' rekeningnummer, omdat het juiste rekeningnummer niet goed vastgelegd was. Daarbij komt dat de Belastingtelefoon al enkele weken niet goed bereikbaar is en medewerkers in hun systeem niet kunnen zien of toegestuurde bewijsstukken zijn ontvangen en verwerkt.

  Snel oplossing

  De Nationale ombudsman dringt er in een brief bij staatssecretaris Weekers op aan om alle toeslagen, waarvan de betaling als gevolg van de één-bankrekeningnummer-maatregel is stopgezet, met onmiddellijke ingang alsnog uit te betalen. Dat geeft de betrokken burgers de tijd om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. En het geeft de Belastingdienst de tijd om alle aanpassingen te verwerken en mensen op een behoorlijke wijze hierover te adviseren en informeren.