Ombudsman onderzoekt uitvoering Belastingdienst/Toeslagen

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Eurobiljetten met rekenmachine

    De Nationale ombudsman start een onderzoek uit eigen beweging naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst. De ombudsman heeft in de eerste vijf maanden van dit jaar verhoudingsgewijs veel meer klachten over toeslagen ontvangen dan vorig jaar. Dit baart hem grote zorgen. Er is met name een stijging van het aantal klachten over de kinderopvangtoeslag. Burgers komen in grote financiële nood als zij duizenden euro's moeten terugbetalen.

    Een deel van de klachten over de Belastingdienst/ Toeslagen vertoont al jaren hetzelfde beeld, het lijkt erop dat zij van structurele aard zijn. Deze klachten betreffen met name de behandelingsduur van aanvragen, bezwaarschriften, klachten en verzoeken tot een betalingsregeling. Het gevolg daarvan is dat veel burgers door de te trage afhandeling en door het uitblijven van de betalingen in financiële nood komen. Zo gaat het bij kinderopvangtoeslag al snel over duizenden euro's, van de huurtoeslag moet de huur worden voldaan en zorgtoeslag is voor de ziektekostenpremie. Burgers komen dan in financiële nood als de Belastingdienst deze hoge bedragen in 24 maanden verrekent met de toeslagen die ze ontvangen.

    De ombudsman verwacht in het najaar meerdere rapporten over deze problematiek uit te brengen.