2014/147 Moeten de goeden onder de kwaden lijden?

Onderzoek

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst de één bankrekeningnummer maatregel heeft ingevoerd. In het rapport treft u de belangrijkste conclusies aan.

Vanaf 1 december 2013 mochten burgers en ondernemers nog maar één bankrekeningnummer gebruiken voor de uitbetaling van toeslagen, periodieke belastingteruggaven en omzetbelasting. Hiermee wilde de Belastingdienst (grootschalig) misbruik voorkomen, dat onder andere in april 2013 aan het licht was gekomen in de kwestie van de 'Bulgarenfraude'. In het debat van 14 mei 2013 kondigde de staatssecretaris van Financiën aan dat "de goeden onder de kwaden zullen lijden".

De Belastingdienst koos voor een rigoureuze aanpak van de eerste groep personen, die moest voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Vanaf half december 2013 schortte hij de betalingen op aan 177.000 burgers en ondernemers en vroeg hun om een nieuw rekeningnummer op te geven of om bewijsstukken op te sturen. Pas na verificatie van het rekeningnummer ging de Belastingdienst over tot betaling.

Op 24 januari 2014 stuurde de Nationale ombudsman een brandbrief aan de staatssecretaris van Financiën en vroeg hem om de uitbetaling van de toeslagen en belastingteruggaven onmiddellijk te hervatten. Op 29 januari 2014 vond een spoeddebat in de Tweede Kamer en dit leidde tot het aftreden van de staatssecretaris.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman heeft de Belastingdienst gehandeld in strijd met het vereiste van goede organisatie. Hierdoor hebben de goeden geleden onder de kwaden en zijn veel goedwillende burgers en ondernemers onnodig in financiële problemen gebracht.