Gevolgen gaswinning

Op deze pagina

  Huis in gaswinningsgebied in Groningen naast braakliggend terrein

  De Nationale ombudsman helpt Groningers die vastlopen in hun contact met de overheid over de schadeafhandeling of de versterking van hun woning.

  Door de jarenlange gaswinning in het noorden zijn er aardbevingen en bodemdalingen ontstaan. Veel huizen in Groningen en omgeving hebben daardoor schade. Een groot aantal huizen in het aardbevingsgebied zijn onveilig en moeten versterkt worden.

  De schadeafhandeling en versterking van huizen ligt bij de overheid. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt de schade af die is ontstaan door de gaswinning in Groningen en de gasopslag in Norg. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verantwoordelijk voor de versterking van woningen en gebouwen. Voor veel bewoners gaat de afhandeling nog steeds te stroef en te traag. Zij verliezen daardoor het vertrouwen in de overheid en in een goede toekomst.

  Wat doet de Nationale ombudsman?

  De Nationale ombudsman behandelt vragen en klachten van burgers over de gevolgen van de gaswinning en doet daar ook onderzoek naar.

  We geven informatie en kunnen de organisatie waarover een klacht gaat vragen om actie of een oplossing. Bijvoorbeeld als iemand te lang moet wachten op een beslissing of als de informatie onduidelijk is. Op deze pagina vind je de klachten en vragen die we vaak ontvangen.

  Regelmatig spreken we met organisaties zoals het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), gemeenten en de rijksoverheid over de signalen en klachten die wij ontvangen. We volgen wat zij doen met onze signalen en adviezen en als het nodig is, vragen we om actie.

  De medewerkers van de Nationale ombudsman werken in de regio en hebben een kantoor in Loppersum waar iedereen, op afspraak, langs kan komen.

  Onderzoeken en acties

  De ombudsman kan een individuele klacht onderzoeken of zelf een onderzoek starten als veel burgers klagen of een signaal geven over een bepaald probleem. Een onderzoek naar een individuele klacht sluiten we af met een rapport waarin ons oordeel staat. De uitkomsten van een eigen onderzoek brengen we uit in een rapport of een brief aan de minister of staatssecretaris. In het rapport staan ook onze aanbevelingen.

  Overheidsorganisaties kunnen de uitkomsten van de onderzoeken en onze adviezen gebruiken om hun werk te verbeteren.

  De afgelopen jaren deed de ombudsman verschillende onderzoeken naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Ook stuurde de ombudsman een zorgenbrief aan de Tweede Kamer over de vijftig nieuwe maatregelen. Hieronder staan onze onderzoeken en acties in volgorde van tijd.

  December 2023

  Onderzoek naar een individuele klacht over de behandeling van een bezwaarschrift door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De ombudsman vindt dat de afhandeling onaanvaardbaar lang heeft geduurd. Ook vindt de ombudsman dat het IMG onvoldoende heeft geïnformeerd en duidelijkheid heeft gegeven over de behandeling van het bezwaarschrift. Met zorgvuldige klachtbehandeling had het IMG dat kunnen en moeten voorkomen. Lees meer over deze zaak in het rapport 'Instituut Mijnbouwschade Groningen laat bezwaarmaker te lang in onzekerheid'.

  Juni 2023

  De Nationale ombudsman en Kinderombudsman sturen een brief aan de Tweede Kamer. Zij zien dat de vijftig nieuwe maatregelen die het kabinet heeft bedacht direct al leiden tot verwarring. Ze willen daarom dat de Tweede Kamer er scherp op let dat de maatregelen bewoners ontzorgen in plaats van nieuwe zorgen geven.

  November 2022

  De Nationale ombudsman publiceert zijn rapport 'Beloftes maken schuld' waarin hij alle betrokken bestuurders oproept om beter samen te werken, beloftes na te komen en een eind te maken aan slepende situaties voor burgers. Zo ervaren mensen in het proces van het versterken van hun woning gebrekkige communicatie, wordt in de schadeafhandeling het contact met het IMG ervaren als te formeel en weinig flexibel en zorgen de verschillende regelingen voor onbegrip onder bewoners. De ombudsman geeft zes punten voor verbetering.

  Oktober 2022

  De Nationale ombudsman publiceert een gespreksverslag van gesprekken met medewerkers van betrokken overheidsinstanties, zoals IMG, NCG, gemeenten en rijksoverheid. Onderwerp van gesprek zijn de adviezen die de ombudsman de afgelopen jaren deed. Wat hebben deze organisaties met de aanbevelingen gedaan? Waar liepen ze tegenaan? En welke stappen kunnen deze overheidsinstanties zetten om de verwachtingen van bewoners na te komen?

  Oktober 2021

  De Nationale ombudsman publiceert een overzicht van alle problemen, aanbevelingen en inzichten. Ook brengt hij het digitale magazine 'verscheurd vertrouwen' uit dat gaat over meer dan vijf jaar onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning.

   

  April 2021

  In 'Een fundament met scheuren' doet de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman zes aanbevelingen aan een nieuw kabinet. Zij vinden dat de rijksoverheid verantwoordelijkheid moet nemen, de veiligheid van burgers voorop moet staan en dat de overheid ruimhartig moet zijn in schadevergoeding en herstel.

  Hulp nodig van de Nationale ombudsman?

  Bel, mail, schrijf of kom op afspraak langs in ons kantoor in Loppersum.

  Bel gratis 0800 - 33 55 555 of mail naar gaswinning@nationaleombudsman.nl.