Gevolgen gaswinning

Op deze pagina

  Huis in gaswinningsgebied in Groningen naast braakliggend terrein

  De Nationale ombudsman doet doorlopend onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen en omgeving.

  Waarom dit onderzoek?

  Door de jarenlange gaswinning in het noorden zijn er aardbevingen en bodemdalingen ontstaan die voor veel leed zorgen bij bewoners. Veel huizen in Groningen en omgeving hebben hierdoor schade. Een groot aantal huizen in het aardbevingsgebied zijn ook onveilig en moeten versterkt worden.

  Inmiddels ligt de schade-afhandeling en versterking in handen van de overheid. Voor veel bewoners gaat de afhandeling nog steeds te stroef en te traag. Zij verliezen steeds meer het vertrouwen in de overheid en hun perspectief op een goede toekomst. Daarnaast speelt er meer in het Noorden: trek naar de (rand)stad, armoede en werkloosheid en de energietransitie. De komende jaren gaan dorpen een voor een op de kop en is een heldere visie voor de toekomstige leefbaarheid harder (en sneller) nodig dan ooit. Wat wordt er onderzocht?

  De balans opmaken

  In 'Een fundament met scheuren' (uit 2017) deed de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman zes aanbevelingen aan de overheid. Wat is hier van terecht gekomen? Wij maakten een reconstructie vanuit het perspectief van de bewoners. 

  Status onderzoek

  Dit onderzoek publiceren we 25 oktober.

  Onderzoeksstappen

  • In mei maken we de balans op: welke onderzoeken zijn er gedaan, wat voor klachten kregen we binnen? We namen contact op met een aantal bewoners die eerder hun beklag deden: hoe gaat het nu met hen?
  • In juni bezoeken we een aantal plaatsen in Groningen en Drenthe en spreken bewoners. Ook spreekt de Nationale ombudsman met bestuurders van de betrokken organisaties.
  • In de zomer maken we een analyse wat wij van onze eerdere aanbevelingen terugzien in de praktijk.  

  In oktober publiceren we onze reconstructie in een digitaal magazine.

  Hoor- en wederhoor

  Medewerkers van de Nationale ombudsman gaan in gesprek met medewerkers van de betrokken overheidsinstanties. Dit doen we met de reconstructie van onze aanbevelingen van de laatste jaren. Wat hebben deze organisaties met de aanbevelingen gedaan? Waar liepen ze tegenaan? En welke stappen kunnen deze overheidsinstanties de komende tijd nemen om recht te doen aan de verwachtingen van bewoners?

  Status onderzoek

  Dit onderzoek start in oktober 2021. 

  Onderzoeksstappen

  • In oktober publiceren we de reconstructie van onze aanbevelingen van de laatste jaren. Dit vormt de start van de gesprekken.
  • Eind november willen we in gesprek met de IMG, de NCG, de vijf aardbevingsgemeenten en het Rijk.
  • In het nieuwe jaar publiceren wij een verslag van deze bijeenkomsten in dit onderzoeksdossier.

  Lokale nabijheid

  De Onafhankelijke Raadsman geeft zijn taak over aan de Nationale ombudsman. De klachtbehandeling blijft hiermee verzekerd in het Noorden. De komende jaren wil de Nationale ombudsman ook nabijer zijn in de regio. Wat hebben burgers van hem nodig?

  Status onderzoek

  Dit onderzoek start in het najaar van 2021 en loopt heel 2022.

  Onderzoeksstappen

  • Medewerkers van de Onafhankelijke Raadsman en de Nationale ombudsman delen hun werkwijze en spreken een gezamenlijke af.
  • In het voorjaar organiseren we een bewonersmiddag of -avond om deze werkwijze te toetsen aan de verwachting van bewoners (deze zou eerst in december plaatsvinden maar is uitgesteld in verband met de coronamaatregelen). We nodigen bewoners uit die eerder een klacht bij ons of de Onafhankelijke raadsman hebben ingediend. Door het jaar heen zullen we meerdere bijeenkomsten organiseren om onze werkwijze te bespreken met bewoners. Deze worden nog aangekondigd.
  • In het voorjaar 2022 openen we een lokaal steunpunt. Dan komen we ook met een vervolgplan hoe we in de praktijk die nabije rol vormgeven.

  Wat moet de Nationale ombudsman onderzoeken?

  Bent u inwoner van het gaswinningsgebied of op een andere manier betrokken bij de gevolgen van de gaswinning? Denk met ons mee waar wij, vanuit het perspectief van bewoners, onderzoek naar kunnen doen.

  Of wilt u zelf hulp in uw situatie, gaat het mis tussen u en de overheid? Dien dan een klacht in via het online klachtenformulier of bel 0800 - 33 55 555 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.