Gevolgen gaswinning

Op deze pagina

  Huis in gaswinningsgebied in Groningen naast braakliggend terrein

  De Nationale ombudsman doet doorlopend onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen en omgeving. Ook helpt de ombudsman Groningers die vastlopen in het proces van schadeafhandeling of de versterking van hun woning.

  Wilt u hulp in uw situatie of gaat het mis tussen u en de overheid? Neem dan contact met ons op via 0800 - 33 55 555 of gaswinning@nationaleombudsman.nl. Ook kunt u ons op afspraak bezoeken op ons steunpunt in Loppersum, Hoge straat 2.

  Waarom dit onderzoek?

  Door de jarenlange gaswinning in het noorden zijn er aardbevingen en bodemdalingen ontstaan. Deze zorgen voor veel leed bij bewoners. Veel huizen in Groningen en omgeving hebben hierdoor schade. Een groot aantal huizen in het aardbevingsgebied zijn onveilig en moeten versterkt worden.

  De schade-afhandeling en versterking ligt in handen van de overheid. Voor veel bewoners gaat de afhandeling nog steeds te stroef en te traag. Zij verliezen steeds meer het vertrouwen in de overheid en hun perspectief op een goede toekomst.

  Wat onderzoeken we?

  Klachtenbeeld en hoor- en wederhoor

  Medewerkers van de Nationale ombudsman zijn steeds in gesprek met burgers over waar het misloopt in hun contact met de overheid. Ook spreken we regelmatig met medewerkers van betrokken overheidsinstanties, zoals de gemeenten, het IMG, de NCG en het Rijk over onze aanbevelingen van de laatste jaren. Wat daarmee is gebeurd en hoe dingen beter kunnen.

  juni 2023

  De Nationale ombudsman en Kinderombudsman sturen een brief aan de Tweede kamer. Zij zien dat de vijftig nieuwe maatregelen die het kabinet heeft bedacht direct al leiden tot verwarring. Ze willen daarom dat de Tweede Kamer er scherp op let dat de maatregelen bewoners ontzorgen in plaats van nieuwe zorgen geven.

  November 2022

  De Nationale ombudsman publiceert zijn rapport 'Beloftes maken schuld'. Hierin bespreekt hij het klachtenbeeld over de eerste helft van 2022. Hij vindt dat het ondanks goede bedoelingen van de overheid niet goed gaat en doet zes aanbevelingen voor verbetering. De ombudsman roept alle betrokken bestuurders op om beter samen te werken, beloftes na te komen en een eind te maken aan slepende situaties voor burgers.

  Oktober 2022

  De Nationale ombudsman publiceert een gespreksverslag van gesprekken met medewerkers van betrokken overheidsinstanties, zoals de gemeenten, het IMG, de NCG en het Rijk. Onderwerp van de gesprekken zijn aanbevelingen die de ombudsman de afgelopen jaren deed. Wat hebben deze organisaties met de aanbevelingen gedaan? Waar liepen ze tegenaan? En welke stappen kunnen deze overheidsinstanties de komende tijd zetten om de verwachtingen van bewoners na te komen?

  Oktober 2021

  De Nationale ombudsman publiceert een reconstructie van alle problematiek, aanbevelingen en nieuwste inzichten. Ook bracht hij het digitale magazine 'verscheurd vertrouwen' uit dat gaat over meer dan vijf jaar onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning. 

  April 2021

  In 'Een fundament met scheuren' deed de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman zes aanbevelingen aan een nieuw Kabinet. Zij vinden onder andere dat de Rijksoverheid verantwoordelijkheid moet nemen, de veiligheid van burgers voorop moet staan en dat de overheid ruimhartig moet zijn in schadevergoeding en herstel.

  Lokale nabijheid

  Vanaf 1 januari 2022 heeft de Nationale ombudsman de taken overgenomen van de Onafhankelijke Raadsman. De klachtbehandeling blijft hiermee verzekerd in het Noorden. De komende jaren wil de Nationale ombudsman ook dichtbij zijn in de regio. In het voorjaar van 2022 is er een lokaal steunpunt geopend in Loppersum. Wat hebben burgers verder van de ombudsman nodig? Daarover blijven we in gesprek met bewoners.

  < Oude publicaties van de Onafhankelijk Raadsman vindt u onderaan deze pagina terug.

  Wat moet de Nationale ombudsman onderzoeken?

  Bent u inwoner van het gaswinningsgebied of op een andere manier betrokken bij de gevolgen van de gaswinning? Denk met ons mee waar wij, vanuit het perspectief van bewoners, onderzoek naar kunnen doen.

  Of wilt u zelf hulp in uw situatie, gaat het mis tussen u en de overheid? Neem dan contact met ons op via 0800 - 33 55 555 of gaswinning@nationaleombudsman.nl.