Veel voorkomende vragen en klachten

Hebt u een vraag over de beslistermijn van het IMG? Is de NCG niet duidelijk over wanneer uw woning wordt versterkt? Wordt uw huis niet versterkt en dat van de buren wel? Op deze pagina helpen wij u verder.

Straat in een Gronings dorp

Mijn vraag gaat over

 • Ik krijg te weinig informatie over hoe het gaat met mijn zaak

  Weet u niet of en wanneer uw woning wordt versterkt en ontvangt u daarover te weinig informatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Of ontvangt u de beloofde informatie niet op de afgesproken datum? Of is de informatie die u krijgt onduidelijk?

  Wat kan de ombudsman voor mij doen?

  We kunnen de NCG vragen hoe het staat met het versterkingstraject, vragen om meer duidelijkheid en wanneer zij meer informatie kunnen geven. In moeilijke situaties kunnen we met de NCG afspraken maken over het proces van versterken. Ook delen we de signalen en klachten die wij ontvangen met de NCG zodat de NCG kan werken aan een blijvende oplossing.

  Wat kan ik zelf doen?

  U kunt contact opnemen met de Nationale ombudsman. Wij kunnen uw klacht voorleggen aan de NCG.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik moet te lang wachten op een beslissing

  Als het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) uw aanvraag voor schadevergoeding heeft ontvangen, moet het IMG binnen acht weken beslissen of u daar recht op heeft. Het kan zijn dat het IMG uw schademelding niet op tijd kan behandelen. Het IMG verlengt dan de beslistermijn. Soms wordt de beslistermijn meerdere keren verlengd.

  Wat kan de ombudsman voor mij doen?

  Als u te lang moet wachten op een beslissing kan de Nationale ombudsman bij het IMG de stand van zaken opvragen. Ook vragen we IMG uw aanvraag op tijd af te handelen.  

  Wat kan ik zelf doen?

  U kunt contact opnemen met de Nationale ombudsman. Wij kunnen uw klacht voorleggen aan het IMG.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik voel me ongelijk behandeld

  We krijgen klachten over ongelijke behandeling als het gaat om schadevergoeding en versterking van de woning. Zo kan in één straat een deel van de bewoners wel schadevergoeding krijgen en een ander deel niet. Dit komt ook voor bij het versterken van woningen: de ene bewoner wel, de andere niet.

  Wat kan de ombudsman voor mij doen?

  Als u niet begrijpt waarom uw situatie anders is dan die van uw buurtgenoten, moet het IMG of de NCG dit goed aan u uitleggen. Als dat niet gebeurt, kunnen wij uw vraag over het waarom van een besluit voorleggen aan het IMG of de NCG en vragen om een goede uitleg. Ook kunnen we in bepaalde situaties contact opnemen met de instantie en vragen om duidelijkheid.

  In veel gevallen kunt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen een besluit. We kunnen u de weg wijzen naar Stut en Steun of het Juridisch Loket die u helpen met bezwaar maken of in beroep gaan.

  Wat kan ik zelf doen?

  U kunt zelf contact opnemen met Stut en Steun of het Juridisch Loket. U kunt ook via de Nationale ombudsman op weg geholpen worden.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555