IMG en NCG

De Nationale ombudsman helpt u graag op weg wanneer u vastloopt in het contact met de overheid over de gevolgen van gaswinning. Hebt u een klacht? Neem dan eerst contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) of de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Dorp in Groningen

Komt u er niet uit met IMG of NCG?

Loopt u vast bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) of de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Bijvoorbeeld doordat het IMG of de NCG afspraken niet nakomt? Of omdat u te lang moet wachten op een beslissing? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Dien online bij ons een klacht in of bel 0800 - 335 55 55 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Wij helpen u graag op weg.

Taken IMG en NCG

Het IMG handelt de schade af die is ontstaan door de gaswinning in Groningen en de gasopslag in Norg. De NCG is verantwoordelijk voor de versterking van woningen en gebouwen.

Hebt u een klacht over het IMG of de NCG, de Nationale ombudsman helpt u graag op weg. Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

 

Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

Waar heeft uw vraag mee te maken?