Drie aandachtspunten voor minister van BZK rondom versterking in Groningen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Woning in Groningen wordt gestut ivm schade aardbevingen

  De Nationale ombudsman roept de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op om de overheid niet eenzijdig over de manier van versterking te laten beslissen, maar de Groningers zelf de keuze in handen te geven. De ombudsman sprak afgelopen september weer met inwoners in het gaswinningsgebied. Zij gaven allen aan betrokken te willen worden bij wat er speelt en staat te gebeuren. Ook blijven zij behoefte houden aan een voortvarender aanpak van de versterking.

  Reinier van Zutphen: "Ik hoorde in alle gesprekken 'Het is mijn huis en mijn leven; mijn geld, mijn verleden en toekomst zitten daarin, daar wil ik zelf zeggenschap over'. Ook al ben ik minder chagrijnig over de voortgang dan eerder dit jaar, er moet nog wel heel veel gebeuren."

  Drie aandachtspunten voor minister

  De ombudsman geeft de minister drie aandachtspunten mee die nu aangepakt moeten worden:

  1. Communiceer helder, duidelijk en persoonlijk

  Houd de bewoners actief op de hoogte en geef duidelijkheid over het proces, budget, tijdsplanning en keuzes. Zorg voor een goed aanspreekpunt en wees helder over de rol van de bewonersbegeleider.

  1. Doe wat je belooft 

  Heb aandacht voor de verwachtingen die gewekt zijn en voorkom tegenstellingen binnen gemeenschappen. Verander de spelregels niet tussentijds ten nadele van de bewoners. Laat de beslissingen om te versterken niet afhangen van het toevallige moment van beoordeling.

  1. Geef invulling aan de ruimhartigheid

  Geef iedere bewoner zelf de keuze over de mate en de manier van versterking; het is zijn of haar huis. Bied inwoners een helpende hand en houd daarbij rekening met de mogelijkheden van de inwoner.

  In de eerste helft van 2021 vraagt de ombudsman de Groningers of zij verbeteringen zien. Ook gaat hij dan weer in gesprek met het ministerie van BZK en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om te vernemen welke stappen zijn gezet.

  Bijlagen

  Brief aan minister Ollongren 19 oktober 2020 (pdf, 36.71 kB)
  Brief aan minister Wiebes 19 oktober 2020 (pdf, 27.43 kB)
  Reactie van minister Ollongren 29 oktober 2020 (pdf, 126.21 kB)