Nationale ombudsman en Kinderombudsman: leren van versterkingsoperatie Groningen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Beschadigd huis in Groningen door de aardgaswinning

  Er zijn in het belang van de Groningers inmiddels een aantal stappen in de goede richting gezet: de gaswinning wordt versneld verlaagd en er is een schadeprotocol voor nieuwe schades. Tegelijkertijd blijkt uit verkennend onderzoek van de Nationale ombudsman naar de versterkingsoperatie in Appingedam, dat de impact van versterken op bewoners groot is. Daarnaast zorgt het (tijdelijk) uitstellen van versterkingen voor extra onrust en emoties. Het blijft voor de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman daarom belangrijk om te volgen hoe de versterkingsoperatie verloopt en waar de inwoners van het Groninger aardgasgebied tegenaan lopen.

  De Nationale ombudsman krijgt signalen dat, ondanks de inzet en de goede wil van verschillende instanties, de versterkingsoperatie niet vlekkeloos verloopt. Reinier van Zutphen: "Het proces van versterking duurt lang en de informatievoorziening is niet altijd eenduidig en optimaal. Terwijl het een enorme impact heeft op de bewoners. Voor hen is er lange tijd veel onzeker en onduidelijk geweest of is dat nog steeds. 'Woon ik hier nog wel veilig?' is daarbij een zorg die bij velen blijft leven. Groningers hebben door de versterking minder regie op hun eigen leven."

  De Nationale ombudsman wil weten of er voldoende oog voor speciale groepen (ouderen, zieken, anderszins kwetsbaren) is en wat betrokken instanties kunnen leren van de in Appingedam opgedane ervaringen; wat gaat er goed en wat kan beter?

  Het is hierbij ook van groot belang om te weten hoe kinderen en jongeren de versterkingsoperatie ervaren. Uit eerder onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat zij veel last kunnen hebben van de versterkingsoperatie en bijbehorende verhuizingen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ziet dat er goede stappen zijn gezet, maar dat het tegelijkertijd nog steeds ontbreekt aan een integrale visie op wat het betekent voor kinderen en jongeren om op te groeien in het aardbevingsgebied in Groningen: "Voorzieningen en zorg zijn nog niet gericht op de bescherming van kinderen tegen de spanningen en stress die de aardgaswinning en de versterking met zich mee brengt." Ze wijst hierbij ook op de ontwikkelingen in de afgelopen periode: "Voor kinderen is het, net als voor hun ouders, niet uit te leggen dat hun huis op het ene moment veilig genoeg wordt bevonden, en dan weer niet."

  In oktober naar Groningen

  Daarom komen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in oktober weer naar Groningen. Met bewoners van de wijk Opwierde-Zuid wil de ombudsman het hebben over de vraag wat de overheid kan doen om de versterkingsoperatie voor burgers zo goed mogelijk te laten verlopen.

  De Kinderombudsman gaat met kinderen en jongeren in gesprek over de versterking en wat dit voor hen betekent. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zullen de opbrengst van al deze gesprekken onder de aandacht brengen van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en andere betrokken overheidsinstanties.

  Oproep aan Groningers

  Groningers die iets kwijt willen over de gevolgen van de versterking voor hen of over wat er goed of fout ging, kunnen dit aan de ombudsman laten weten via 0800- 33 55 555 (gratis) of via de website

  Kinderen en jongeren met signalen en verhalen kunnen contact opnemen met de Kinderombudsman 0800 – 876 54 32 (gratis) of via de website van de Kinderombudsman. Ook volwassenen met signalen die betrekking hebben op kinderen en jongeren kunnen terecht bij de Kinderombudsman.

  Een fundament met scheuren

  In 2017 lieten de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in een oproep aan het nieuwe kabinet weten dat het fundament van vertrouwen tussen overheid en inwoners in het Groninger aardgasgebied grote scheuren vertoont. Ze riepen het kabinet op de inwoners van Groningen serieus te nemen en om bij de aanpak van de gaswinningsproblematiek de belangen en rechten van kinderen beter mee te wegen. In de oproep formuleerden zij verschillende stappen die noodzakelijk zijn om een constructieve, toekomstige relatie te herstellen. En de Groningers weer zicht te bieden op een overheid die hen centraal stelt.