Toekomst klachtbehandeling Groningers verzekerd

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Straat in Groningen bij versterkingsoperatie gaswinning

  De versterkingsoperatie in Groningen komt met de aanstaande wijziging van de Tijdelijke wet Groningen definitief in handen van de overheid. De overheid is in het publieke stelsel als eerste aan zet om vragen, signalen en klachten van burgers op te pakken. Hierin speelt de Nationale ombudsman een belangrijke rol; hij staat burgers bij als het misgaat tussen burger en overheid.

  Vanaf 2013 is de Onafhankelijke Raadsman het aanspreekpunt voor klachten van Groningers over de gevolgen van de gaswinning. Hij vervult daarbij een bemiddelende rol richting de instanties die schade en versterking afhandelen in Groningen. Met het oog op de wijzigingen in het publieke stelsel, is in goed gezamenlijk overleg afgesproken het werk en de functie van de Onafhankelijke Raadsman bij de ombudsman te borgen. Zodat Groningers met al hun vragen, signalen en klachten over zowel de schadeafwikkeling als de versterking bij de Nationale ombudsman terecht kunnen.

  2021: overgang van taken

  Dit betekent dat, na 8 jaar, de rol van de Onafhankelijke Raadsman eind 2021 stopt. Voor de Raadsman en de ombudsman staat het belang en de behoefte van de inwoners voorop. Zo blijft de klachtbehandeling van Groningers over de gevolgen van de gaswinning goed geborgd. In 2021 werken de ombudsman en Raadsman aan de overgang van taken. Zij hebben hierbij extra aandacht voor de lokale toegankelijkheid, het onderhouden van een netwerk in de regio, het behouden van kennis en het signaleren van knelpunten.