Overledene krijgt nog post

Op deze pagina

  Column
  senior man bij laptop

  Eduard* zijn vrouw is ernstig ziek. Als zij overlijdt, breekt een verdrietige tijd aan voor Eduard en zijn naasten. Hij probeert zijn leven zo goed mogelijk weer op te pakken. Dan krijgt hij een e-mail die hem boos en emotioneel maakt. De e-mail is namelijk gericht aan zijn overleden vrouw; er staat een nieuw bericht voor haar klaar van de Belastingdienst in de Berichtenbox van haar MijnOverheid-account. De e-mail komt negen maanden nadat zij overleden is.

  Eduard snapt niet hoe dit kan. Hij dacht dat de MijnOverheid-account van zijn vrouw na haar overlijden automatisch afgesloten zou zijn. De Belastingdienst weet in ieder geval van haar overlijden. Een week geleden stuurden ze hem nog een brief per post over de afronding van de financiële zaken van zijn vrouw. Waarom sturen ze dan nu zo'n e-mail aan haar?

  Ook Sina* maakt zoiets mee. Haar vader is twee en een half jaar geleden overleden. Haar moeder woont nu alleen in hun koophuis. Sina heeft altijd hun administratie geregeld. Het valt haar op dat haar moeder geen overzicht van de gemeentelijke belastingen krijgt. Waar zou dat overzicht zijn? Sina komt er uiteindelijk achter dat de overzichten nog steeds naar de Berichtenbox van haar vader gaan. Ze is met stomheid geslagen; de instantie die zich bezighoudt met de gemeentelijke belastingen blijft haar overleden vader dus gewoon mailen! En het gekke is: diezelfde instantie stuurt andere post wel aan haar moeder. Sina snapt niets van deze gang van zaken.

  Zowel Eduard als Sina proberen uit te zoeken hoe te voorkomen dat hun overleden familie nog digitale post ontvangt. Daarbij worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. En ze blijven met veel vragen zitten.

  Eduard en Sina zijn helaas niet de enigen die zien dat een overledene post blijft ontvangen. We krijgen hier meer klachten over. Nabestaanden vertellen ons het pijnlijk te vinden berichten te zien aan een dierbare overledene in diens mailbox. Vaak kunnen ze ook niet bij de inhoud ervan omdat ze de DigiD van de overledene niet hebben. Ze weten dus niet of ze iets belangrijks missen. De informatie over wat hieraan te doen is vervolgens niet duidelijk.

  Wij willen weten hoe dit zit en hoe het voorkomen kan worden. We zijn een onderzoek gestart. 

  *Gefingeerde namen
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 14 april jl.