Politie moest nabestaanden laten beslissen over vervoer omgekomen familielid

Rapport

K. overleed bij een verkeersongeval. De nabestaanden van K. klagen erover dat de politie hun niet had gevraagd waar het lichaam van K. naar vervoerd moest worden. De politie had zelf over het rouwvervoer beslist en het lichaam naar het politiemortuarium laten vervoeren. Verder waren de nabestaanden het niet eens met de weigering van de politie om de kosten te vergoeden. Het ging om kosten van het vervoer van het politiemortuarium naar de uitvaartonderneming van hun keuze.

De Nationale ombudsman acht de klacht dat de politie zelf over het vervoer van het lichaam van K. had beslist, gegrond. De politie handelde niet volgens de eigen werkinstructie Vervoer Stoffelijk Overschot. De politie had ook niet juist gehandeld vanuit de oproep van de Nationale ombudsman van 16 juni 2020 om de zorg voor nabestaanden te verbeteren. Die oproep ging erover om nabestaanden niet ongevraagd te adviseren en niet voor hen te beslissen.

De ombudsman concludeert dat de politie de belangen van de nabestaanden had meegewogen bij haar keuze over het vervoer van het lichaam van K.. Maar zij had nagelaten hen daarover te informeren, hen daarin te betrekken en hen zelf te laten (mee)beslissen.

De klacht over de weigering van de politie om de (extra) kosten te vergoeden acht de ombudsman ook gegrond. De ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid zich coulant opstelt als zij fouten heeft gemaakt. Nu de politie niet volgens de eigen werkinstructie handelde, had zij een gebaar moeten maken om de nabestaanden tegemoet te komen. De politiechef verklaarde zich aan de ombudsman bereid om de eventueel extra betaalde kosten aan de nabestaanden te betalen. De ombudsman stemt hiermee in.

De ombudsman beveelt de politiechef aan om in situaties als deze: 

  • te handelen volgens de eigen werkinstructie Vervoer Stoffelijk Overschot en uit te dragen dat nabestaanden - als deze bekend of direct ter plekke zijn - worden betrokken bij de keuze waar het lichaam van de overledene heen gaat en dat die keuze aan hen is; 
  • te handelen volgens de oproep van de Nationale ombudsman om nabestaanden persoonlijk en zo volledig mogelijk te informeren, hen niet ongevraagd te adviseren en niet voor hen te beslissen.

Instantie:

Klacht:

Verzoekster heeft een uitvaartonderneming. Zij klaagt er namens de nabestaanden over dat de politie op 13 juni 2019 op de plaats van het ongeval niet aan hen heeft gevraagd waar het lichaam van hun echtgenoot/vader naar vervoerd moest worden. In plaats daarvan had de politie zelf over het rouwvervoer beslist en het lichaam naar het politiemortuarium laten vervoeren. Verder klaagt verzoekster erover dat de politie weigerde de kosten te vergoeden van het vervoer van het politiemortuarium naar de uitvaartonderneming van de keuze van de nabestaande

Oordeel:

Gegrond