Te harde actie

Op deze pagina

  Column
  Foto van een moeder met dochtertje

  Cari* heeft een dochtertje dat naar de kinderopvang gaat. In 2014 hoort ze van de Belastingdienst dat haar kinderopvangtoeslag stopgezet wordt. Haar dochtertje is dan 1 jaar oud. Ze vertelt ons haar verhaal:

  "Toen ik al een tijdje kinderopvangtoeslag kreeg, moest ik naar het kantoor van de Belastingdienst komen. Ik nam papieren mee om te bewijzen dat ik recht op kinderopvangtoeslag had: contracten met het gastouderbureau, betalingen, bankafschriften, facturen, noem maar op. Vervolgens moest ik aanvullende stukken inleveren. Dat deed ik. Maar even later zei de Belastingdienst dat ik geen recht had op kinderopvangtoeslag. Er zouden stukken ontbreken. Ik heb toen tig telefoontjes gepleegd om te achterhalen wát er dan niet compleet was. Maar kreeg nooit antwoord, alleen: ‘U hebt geen recht op de toeslag en u moet alles terugbetalen’. Een nieuwe aanvraag indienen voor kinderopvangtoeslag kon ook niet.

  Op aanraden van een medewerker van de Belastingdienst diende ik een verzoek tot herziening in. Die herziening is destijds afgewezen. Op dat bericht heb ik trouwens jaren moeten wachten. Sinds 2014 probeer ik er al achter te komen waarom ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag. Tot op de dag van vandaag heb ik geen idee. Inmiddels heb ik een advocaat die het uitzoekt, maar ook dat levert tot nu toe niets op.

  Het stopzetten van de kinderopvangtoeslag heeft enorme impact op mijn leven. Dat beseft de Belastingdienst niet. Mijn man en ik reageren onze frustratie op elkaar af. De sfeer in huis is niet goed. Een koophuis zit er zo ook niet in. Ons leven staat echt ‘on hold’. Toch laat ik het er niet bij zitten, ik blijf volhouden in de hoop dat deze ellende ooit stopt.” 

  Cari hoort tot de 232 gezinnen bij wie de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag in 2014 per direct stopte vanwege mogelijk misbruik. De Belastingdienst heeft daarbij helemaal geen oog gehad voor de ernstige gevolgen voor een grote groep bonafide ouders. Dit is onze conclusie na onderzoek naar deze zaak. Veel ouders zijn in de problemen gekomen: ze moesten hun kind van de opvang halen omdat die niet meer te betalen was en gaven -in het slechtste geval- hiervoor hun werk, opleiding of re-integratietraject op. Misbruik opsporen en bestrijden is noodzakelijk, maar de aanpak van de Belastingdienst was nu veel te hard.

  De Belastingdienst heeft beloofd zijn werkwijze aan te passen . We hebben gevraagd de getroffen ouders excuses te maken en hen tegemoet te komen in het ondervonden leed. Lees op www.nationaleombudsman.nl wat u kunt doen als de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag stopt tijdens een controle.

  *Gefingeerde naam
  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 12 augustus jl.