Ombudsman vraagt Belastingdienst/Toeslagen om informatie over afschaffen huurtoeslag voor vakantiewoningen (update 28 mei 2018)

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vakantiewoningen aan het water

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen een brief gestuurd met het verzoek om hem te informeren over het afschaffen van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen. De ombudsman volgt dit onderwerp al langer. De antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken op Kamervragen hierover riepen bij de ombudsman vragen op over de uitvoeringspraktijk bij Belastingdienst/Toeslagen.

  Wat is er aan de hand?

  Per 1 juli 2016 hebben huurders die in een vakantiewoning wonen geen recht meer op huurtoeslag. Nieuwe huurders van vakantiewoningen kunnen sindsdien geen huurtoeslag meer aanvragen. Voor mensen die al voor 1 juli 2016 een vakantiewoning huurden is de huurtoeslag niet meteen stopgezet, omdat de Belastingdienst deze groep niet in beeld had. De na 1 juli 2016 ontvangen huurtoeslag hoeft niet met terugwerkende kracht te worden terugbetaald. Vóór 1 april 2018 moet de huurtoeslag voor deze groep mensen wel stopgezet gaan worden.

  Terugbetalen

  Huurders van vakantiewoningen die na 1 april 2018 nog steeds huurtoeslag ontvangen, moeten deze gaan terugbetalen, blijkt uit de antwoorden op de Kamervragen. Dit roept verschillende vragen op bij de Nationale ombudsman. Zo is het hem niet duidelijk of huurders van vakantiewoningen de huurtoeslag zelf moeten stopzetten, of dat Belastingdienst/Toeslagen dat doet. Daarnaast wil hij weten hoe de Belastingdienst de huurders van vakantiewoningen dan identificeert. Verder vraagt de ombudsman zich af hoe bewoners zijn of worden geïnformeerd als zij zelf hun toeslag moeten stopzetten. En de ombudsman hoort graag welke informatie gemeenten van de door het ministerie van Binnenlandse Zaken ingeschakelde Vereniging Nederlandse Gemeenten krijgen, en wat zij met deze informatie richting hun inwoners moeten doen.

  De Nationale ombudsman heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen verzocht om binnen twee weken op zijn vragen te reageren.

  Update: reactie van directeur Belastingdienst/Toeslagen

  Op 14 december 2017 heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen de Nationale ombudsman een brief gestuurd met een reactie op zijn vragen. Uit deze brief blijkt dat Belastingdienst/Toeslagen een groot deel van de huurders van vakantiewoningen die huurtoeslag ontvangen kan identificeren. Er is echter ook een groep die Belastingdienst/Toeslagen niet in beeld kan krijgen en die zelf actie moet ondernemen. De Nationale ombudsman bekijkt nog of hij op dit punt actie wil ondernemen.

  Update 20 februari 2018: aanvullende vragen aan Belastingdienst/Toeslagen

  De Nationale ombudsman heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen aanvullende vragen gesteld. Hij heeft onder meer gevraagd of Toeslagen aanleiding ziet om de bewoners van vakantiewoningen die Toeslagen niet heeft kunnen identificeren alsnog te informeren via andere kanalen. De Nationale ombudsman verwacht eind februari antwoord op zijn vragen.

  Update 22 maart 2018: enkele honderden toeslaggerechtigden moeten zelf huurtoeslag stopzetten vóór 1 april 2018

  Vanaf 1 juli 2016 hebben huurders van vakantiewoningen geen recht meer op huurtoeslag. Voor huurders die al vóór 1 juli 2016 huurtoeslag ontvingen, wordt de huurtoeslag nu door Toeslagen stopgezet. Dit als gevolg van een wetswijziging uit 2016.

  Er is een groep huurders van vakantiewoningen die Toeslagen niet kan achterhalen in de systemen. Deze groep krijgt dus ook geen bericht van Toeslagen dat de huurtoeslag stop wordt gezet. Deze huurders moeten zelf contact opnemen met Toeslagen om de huurtoeslag stop te zetten. Doen zij dit niet en ontvangen zij na 1 april 2018 nog steeds huurtoeslag, dan kan dat leiden tot terugvordering van de huurtoeslag die na 1 april 2018 is ontvangen. Toeslagen schat in dat het om enkele honderden personen gaat.

  De Nationale ombudsman heeft van Toeslagen de toezegging gekregen dat de dienst via social media nogmaals aandacht zal vragen voor het feit dat huurders van vakantiewoningen hun huurtoeslag zelf vóór 1 april stop moeten zetten om terugvordering te voorkomen.

  Update 28 mei 2018: afronding onderzoek

  Op 28 mei heeft de Nationale ombudsman een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Financiën. Hij schrijft er begrip voor te hebben dat Toeslagen een afweging maakt tussen de inzet van communicatiemiddelen en de grootte van de doelgroep. Gezien de geringe omvang van de doelgroep – enkele honderden personen – acht de ombudsman de maatregelen die Toeslagen heeft genomen om deze groep te bereiken passend. Hij stelt het op prijs dat Toeslagen in reactie op zijn verzoek via meerdere kanalen, waaronder social media, heeft getracht om huurders van vakantiewoningen te bereiken. Hij heeft de staatssecretaris van Financiën dan ook laten weten dat hij zijn onderzoek naar de informatieverstrekking over het afschaffen van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen afrondt.

  Bijlagen

  Brief aan Belastingdienst/Toeslagen over afschaffen huurtoeslag voor recreatiewoningen (pdf, 204.78 kB)
  Reactie Belastingdienst/Toeslagen over afschaffen huurtoeslag voor recreatiewoningen / 14 december 2017 (pdf, 88.86 kB)