2016/041 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk leveren door te voorzien in ruimhartige betalingsregeling

Rapport

Toeslagen kende de familie Jonk in de periode 2008 tot en met 2014 bij voorlopig voorschot kindgebonden budget toe. Uiteindelijk bleek daarop geen recht te bestaan en volgde terugvordering. Het door Toeslagen voor de jaren 2008 tot en met 2012 (veel) te laat vaststellen van de definitieve toekenningen leidde mede tot het hoog oplopen van de schuld en cumulatie van de terugvorderingen. De Nationale ombudsman vindt dat Toeslagen onder de omstandigheden van dit geval een meer coulante houding had moeten aannemen en uit eigen beweging had moeten voorzien in een ruimhartige betalingsregeling (maatwerkoplossing). Dat geen verdergaande tegemoetkoming, bijvoorbeeld het achterwege laten van invorderingsrente, volgde, is gezien de eigen rol van de familie acceptabel. De familie had niet tijdig en in de juiste vorm een wijziging doorgegeven. De klacht is gegrond.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen

Klacht:

handelwijze rond de toekenning bij voorschot van kindgebonden budget over de jaren 2008 tot en met 2014, en later weer het herzien en de terugvordering daarvan.

Oordeel:
Gegrond