Co-ouders beter geïnformeerd over aanvragen kindgebonden budget

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  moeder met drie zoons kijken op de tablet

  De SVB en Belastingdienst gaan (aanstaande) co-ouders duidelijker informeren over het feit dat alleen de ouder die aanvrager van de kinderbijslag is, recht heeft op kindgebonden budget. Dit hebben zij afgesproken met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

  Van Zutphen: "Co-ouders of aanstaande co-ouders weten nu vaak niet hoe dit werkt. Zo lopen ze flinke bedragen aan kindgebonden budget mis terwijl ze die heel hard nodig hebben. Ik ben blij dat we met SVB en Belastingdienst zijn gekomen tot een oplossing om dit zoveel mogelijk te voorkomen".

  Vandaag publiceerde de ombudsman zijn onderzoek 'Kind van de rekening?' over de problemen die co-ouders ondervinden door de koppeling tussen kinderbijslag en kindgebonden budget.

  Dit speelt er

  Kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage die Belastingdienst Toeslagen uitkeert aan gezinnen met kinderen en is inkomensafhankelijk. Door verandering in het huishouden, bijvoorbeeld baanverlies of het vertrek van een partner, kan het inkomen van een co-ouder dusdanig dalen dat hij recht heeft op kindgebonden budget. Maar hij krijgt dit niet als hij niet de aanvrager van de kinderbijslag is. Dat dit zo werkt is bij co-ouders vaak niet bekend. Als de co-ouder dit (uiteindelijk) bekend is, dan moet hij vervolgens regelen dat hij de aanvrager wordt; dan pas kan hij kindgebonden budget krijgen. Van Zutphen: "Het kindgebonden budget is bedoeld als tegemoetkoming van financieel kwetsbaren. Dat de overheid die regeling vervolgens zo ingewikkeld maakt dat hij voor co-ouders moeilijk toegankelijk is, is niet te begrijpen. Hierdoor lopen co-ouders geld mis; maximaal 96 euro per maand voor één kind tot ongeveer 200 euro per maand voor drie kinderen. Een hele aderlating voor ouders op bijstandsniveau."

  Beter informeren

  De Nationale ombudsman is met de Belastingdienst Toeslagen en de SVB in gesprek gegaan over een oplossing voor de problemen met kindgebonden budget bij co-ouderschap. Opheffen van de koppeling met de kinderbijslag, bleek daarbij geen optie omdat dit zorgt voor grote problemen op andere vlakken. De oplossing zit hem in het verbeteren van de informatieverstrekking. Nu krijgen co-ouders alleen bij de start van hun co-ouderschap informatie over het kindgebonden budget. SVB en Belastingdienst hebben de ombudsman toegezegd (aanstaande) co-ouders structureel, via verschillende wegen beter te informeren over het aanvragen van kindgebonden budget en de koppeling met de kinderbijslag. Dit zullen zij doen via hun eigen websites, die van de Rijksoverheid en het Nibud. Maar ook via instanties waarmee ouders in echtscheiding in contact komen, zoals mediators, echtscheidingsadvocaten en het Juridische Loket. Daarnaast zullen SVB en Belastingdienst bestaande co-ouders jaarlijks een brief sturen met informatie over de situatie.

  De Nationale ombudsman is blij met deze concrete actie. Inmiddels kiest een kwart van de ouders die gaan scheiden voor co-ouderschap. Dus de groep bij wie dit kan spelen is aanzienlijk.