Met terugwerkende kracht?

Op deze pagina

  Column
  Moeder en zoon lezen in een boek

  Marianne* en Gijs* gaan scheiden. De zorg voor hun zoom Siem* verdelen ze. Hij woont om en om bij zijn moeder en vader.  Dat heet co-ouderschap. Ook krijgen ze allebei een deel van de kinderbijslag.

  Marianne verliest haar baan. Pas veel later hoort ze van haar advocaat dat ze door haar lage inkomen wellicht recht heeft op kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Dat kan Marianne goed gebruiken.

  Snel bekijkt ze de website van Belastingdienst Toeslagen. Ze voldoet aan de voorwaarden en vraagt het kindgebonden budget aan.  Maar tot haar verbazing wijst Toeslagen haar aanvraag af. De reden? Ze ontvangt volgens Toeslagen geen kinderbijslag. En dat is een voorwaarde om kindgebonden budget te ontvangen. Wat raar! Zij ontvangt wél kinderbijslag voor hun zoon.

  Marianne moet de aanvrager zijn van kinderbijslag om kindgebonden budget te ontvangen. En Gijs is op dit moment de aanvrager. Als zij het kindgebonden budget wil ontvangen, moet zij dus de aanvrager van de kinderbijslag worden. Dat regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

  Behoorlijk ingewikkeld, vindt Marianne. Maar goed, ze vraagt de SVB om de aanvrager van de kinderbijslag te worden. Gijs is akkoord en vanaf januari 2019 is Marianne de aanvrager van kinderbijslag én gaat ze kindgebonden budget ontvangen. Mooi! Maar hoe zit het dan met die eerdere jaren? De SVB kan haar over die jaren geen aanvrager maken omdat de SVB Marianne jaren eerder informatie heeft gegeven over het kindgebonden budget.

  Teleurgesteld neemt Marianne contact met ons op. Collega Albertien vraagt de SVB om nog eens goed te kijken naar de zaak, omdat zij zich afvraagt of deze voorwaarde van de SVB wel terecht is. Dat zorgt ervoor dat Marianne alsnog met een jaar terugwerkende kracht aanvrager van de kinderbijslag wordt.

  Deze week publiceerde ik mijn onderzoek 'Kind van de rekening?'. Het is voor co-ouders moeilijk om kindgebonden budget te krijgen. Ze weten nu vaak niet hoe de regeling werkt en lopen zo flinke bedragen mis. En voor ouders met een inkomen op bijstandsniveau is het kindgebonden budget zelfs noodzakelijk om maandelijks rond te komen.

  Een belangrijk onderwerp dat ik graag wil oplossen. Ik ben daarom met de SVB en de Belastingdienst in gesprek gegaan over dit probleem. Zij zullen (aanstaande) co-ouders via diverse kanalen duidelijker gaan informeren over het feit dat alleen de ouder die aanvrager van de kinderbijslag is, recht heeft op kindgebonden budget. Goed om te horen. En co-ouders; zoek ondertussen samen goed uit wie van jullie het beste de aanvrager van de kinderbijslag kan worden.

  * gefingeerde naam