Van het kastje naar de muur

Op deze pagina

  Column

  Als Nationale ombudsman vind ik dat als iemand schade lijdt omdat de overheid een fout maakt of nalatig is, het redelijk is dat de overheid ervoor zorgt dat die schade zonder veel rompslomp vergoed wordt. Lastig wordt het wanneer niet duidelijk is wélke overheid verantwoordelijk is. Mogen die verschillende 'overheden' dan zomaar naar elkaar verwijzen, van het kastje naar de muur? Hiermee worstelen heel wat mensen, zo ook meneer Schipper*.

  Meneer Schipper is aan het varen met zijn boot, als hij voelt dat de boeg iets raakt dat onder het wateroppervlak ligt. Het blijkt een blok beton te zijn. De schade aan zijn boot is niet gering: ruim 1500,- euro. Hij krijgt een deel terug van de verzekering, maar zo'n 600,- euro is voor eigen risico. Omdat hij denkt dat de gemeente Leiden verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stuk water waarin het blok beton ligt, gaat hij daar verhaal halen. De gemeente vertelt hem echter dat hij bij het Hoogheemraadschap van Rijnland moet zijn.

  Schipper gaat daarop naar het hoogheemraadschap en vraagt hen de 600,- euro aan hem te vergoeden. Maar het hoogheemraadschap vergoedt de schade niet. Ze zeggen inderdaad verantwoordelijk te zijn, maar alleen voor de waterkwaliteit en de goede doorstroming. Niet voor onderhoud van de vaarweg voor schepen. Dit blijkt ook uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag in een vergelijkbare zaak, ook met schade aan een boot. Het hoogheemraadschap zegt hem dat hij hiervoor waarschijnlijk toch bij de gemeente moet zijn, maar wil zich daar niet op laten vastbinden. En u raadt het misschien al… éénmaal weer terug bij de gemeente verwijst die Schipper toch weer terug naar het hoogheemraadschap.

  Kortom, Schipper krijgt letterlijk het heen en weer van deze situatie en schrijft mij over zijn probleem. Hij klaagt erover dat het hoogheemraadschap zijn schade niet wil vergoeden. Ik bekijk Schippers zaak. Ik kan me vinden in het standpunt van het hoogheemraadschap de schade niet te vergoeden. Immers uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag blijkt dat het hoogheemraadschap niet verantwoordelijk is voor een ongehinderde doorvaart. Maar ik laat het hoogheemraadschap wel weten dat het Schipper beter had kunnen bijstaan in het vinden van een antwoord op de vraag wie dan wél verantwoordelijk is.

  Zo had het hoogheemraadschap samen met de gemeente kunnen uitzoeken bij wie Schipper kan aankloppen met zijn schadeclaim. Of het had op zijn minst Schippers schadeclaim kunnen doorsturen naar de gemeente, met de vraag ook een standpunt in te nemen over de aansprakelijkheid van de gemeente. Maar in plaats van deze dingen heeft het hoogheemraadschap Schipper op de gok doorgestuurd naar de gemeente, die hem vervolgens weer terug stuurde omdat die 't ook allemaal niet wist. Een minder passieve houding in de toekomst zou het hoogheemraadschap sieren. Want je mag van een overheidsinstantie verwachten dat het je de benodigde informatie geeft om je recht te kunnen halen en je niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

  * Om privacyredenen is de naam veranderd