Bak voor de deur

Op deze pagina

  Column
  Foto van ouder echtpaar

  Cees* en Janny* hebben een nieuwbouwwoning in Venlo met een prachtig uitzicht. Maar op een dag plaatst de gemeente onaangekondigd een afvalbak pal voor hun huis. Die bak is Cees en Janny een doorn in het oog. Er zijn genoeg plekken in de straat waar de bak niemand in de weg zou staan. Cees vraagt daarom via de website van de gemeente of de bak verplaatst kan worden. De gemeente mailt terug dat dat kan, maar dat Cees en Janny dan 125 euro aan verplaatsingskosten moeten betalen.

  Dat schiet Cees en Janny in het verkeerde keelgat. Als de gemeente van tevoren had laten weten dat de bakken er zouden komen, hadden ze wel eerder aan de bel getrokken. Die kans hebben ze niet gehad. Daarom vinden ze het niet eerlijk dat ze voor de verplaatsingskosten moeten opdraaien. Als Cees daarover een brief stuurt, antwoordt de gemeente dat de bak op de goede plek staat en dat hij niet meer verplaatst wordt. Cees laat het er niet bij zitten. Hij schrijft weer een brief aan de gemeente. Daarin zet hij waarom hij het niet eens is met de plaats van de bak en dat hij bezwaar wil maken. De gemeente laat weten dat voor het plaatsen van een afvalbak geen formeel besluit nodig is, en dat bezwaar maken daarom niet kan. Daarop dient Cees een klacht in bij de gemeente over de gang van zaken. Maar hij krijgt geen antwoord. Daarom besluit Cees mij in te schakelen.

  Ik vraag de gemeente Venlo meteen om alsnog op Cees' klacht te reageren. Want ik vind dat de overheid klachten van burgers serieus moet nemen. Maar er gebeurt niets. Bijna drie maanden later laat Cees mij weten dat er nog geen oplossing is. En hij wordt maar niet teruggebeld over zijn verzoek voor een hoorzitting over de plaatsing van de bak. Als ik aan de gemeente vraag waarom ze niet terugbellen, zeggen ze dat ze een hoorzitting wat te zwaar vinden voor een klacht over een afvalbak. Maar ze beloven wel te gaan kijken of ze een gesprek met Cees kunnen plannen.

  Voor Cees loopt die toezegging weer op een teleurstelling uit: de gemeente besluit toch geen gesprek aan te gaan. Ze vinden dat ze voldoende zijn ingegaan op de klacht en dat verder praten geen zin heeft. Wel geven ze toe dat de communicatie met Cees beter had gekund. Dat vind ik niet voldoende. De overheid moet proberen te voorkomen dat relatief kleine kwesties uitgroeien tot grote ergernissen. Dat kan door klachten van burgers op waarde te schatten en oplossingsgericht te werken. Dat heeft Venlo niet gedaan. De gemeente is niet ingegaan op Cees' argumenten en voorstellen en heeft zijn klacht gebagatelliseerd. De gemeente is zelfs niet één keer naar de plaats van de bak komen kijken. Cees voelt zich daardoor niet serieus genomen. Dat vind ik kwalijk. Ik vind daarom dat de gemeente alsnog met Cees in gesprek moet om een oplossing te zoeken. Voor Cees hoop ik dat de afvalbak alsnog kan worden verplaatst.

  * Gefingeerde namen
  De personen op deze foto zijn niet de personen uit deze column