2021/034 Aanvraag deskundigenoordeel onterecht niet verstuurd door het UWV

Instantie
UWV
Briefnummer
2021/034
Brief
13 april 2021

Meneer werkt op een school in het voortgezet onderwijs. Hij heeft bij ons een klacht ingediend over een door zijn werkgever aangevraagd deskundigenoordeel bij het UWV. Het UWV is daarbij gevraagd de re-integratie-inspanningen te beoordelen van de werkgever. Meneer is over die aanvraag gebeld door het UWV. Daarbij is hem gevraagd wat hij van die aanvraag vond. Meneer had de aanvraag met de bijlagen niet ontvangen van het UWV. Meneer was erg ontevreden over hoe de werkgever de re-integratie had aangepakt. Maar het UWV beoordeelde de inspanningen van de werkgever om hem te re-integreren toch als voldoende.

Meneer vond het niet begrijpelijk dat hij werd gebeld zonder dat hij de aanvraag en bijlagen had ontvangen. De Nationale ombudsman heeft over dit probleem al eerder in 2011 (rapport 2011/013) en 2018 (rapport 2018/063) rapporten geschreven. Een werknemer of werkgever moet kunnen zien en lezen wat de ander heeft aangevraagd bij het UWV voordat hij hierover wordt gebeld door het UWV. Dan kan hij zich voorbereiden op dat gesprek. Inmiddels heeft het UWV met ingang van half februari 2021 in het Handboek deskundigenoordelen vastgelegd dat de aanvraag met bijlagen ook aan de tegenpartij van de aanvrager moet worden verstuurd. Hopelijk kan dit in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen.

Meneer vond dat de werkgever niet voldaan had aan de wettelijke termijnen om bepaalde formulieren voor re-integratie in te vullen. Het UWV heeft toegelicht waarom ze dit in dit geval geen probleem vindt. Ze kijkt naar wat er werkelijk  is gebeurd aan inspanningen om te re-integreren. Die werkelijke  inspanningen vond het UWV voldoende. De Nationale ombudsman vindt die motivering zorgvuldig.

Meneer vond het oneerlijk dat de werkgever van het UWV extra tijd kreeg om de aanvraag compleet te maken. Het UWV had de werkgever gevraagd om binnen een bepaalde termijn nog extra informatie in te leveren. De werkgever deed dit twee dagen te laat. Het UWV nam deze informatie toch mee bij haar beslissing op de aanvraag voor het deskundigenoordeel. Dat deed ze op grond van coulance. De mogelijkheid van coulance staat in een Aanpassing  op de Werkwijzer Poortwachter van het UWV. De Nationale ombudsman vindt de coulance van het UWV begrijpelijk.

Meneer vond tenslotte dat hij zich niet kon verdedigen tegen een mogelijke overplaatsing als gevolg van het deskundigenoordeel. De Nationale ombudsman kon niet vaststellen dat meneer was benadeeld.