2018/063 UWV moet bij procedure deskundigenoordeel werknemer én werkgever volledig informeren

Instantie
UWV
Rapportnummer
2018/063
Rapport

De werkgever van mevrouw Huisman* heeft bij het UWV een deskundigenoordeel aangevraagd. Nadat dat oordeel is afgegeven klaagt mevrouw Huisman erover dat het UWV haar niet voldoende tijdig heeft geïnformeerd over de vraagstelling van haar werkgever en haar ook niet de informatie heeft toegestuurd die door haar werkgever bij zijn aanvraag was gevoegd. Het gevolg hiervan was dat zij niet op de hoogte was van de aanvraag en de onderbouwing door de werkgever toen zij door de arbeidsdeskundige van het UWV werd gebeld om haar visie te geven.
Ook klaagt zij erover dat de arbeidsdeskundige haar niet of onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld zelf relevante stukken aan te leveren.

De Nationale ombudsman stelt na onderzoek vast dat in het geval van mevrouw Huisman procedureel bezien het nodige niet goed is gegaan. Om te beginnen valt op dat de arbeidsdeskundige telefonisch contact met haar opnam op dezelfde dag als waarop de brief aan haar werd verzonden waarmee het UWV haar informeerde over de aanvraag van de werkgever. Het telefoontje van de arbeidsdeskundige moet mevrouw Huisman dan ook zeer hebben overvallen. Daarnaast heeft het UWV aangegeven dat bij deze brief geen bijlagen waren gevoegd. Blijkbaar heeft mevrouw Huisman geen verdere informatie ontvangen van het UWV: noch de aanvraag van de werkgever, noch de stukken die hij had meegestuurd en waarmee hij zijn visie onderbouwde.

De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat het UWV beide partijen volledig informeert. Dat betekent in ieder geval dat de andere partij een afschrift van de aanvraag en de bijbehorende stukken ontvangt en dat deze stukken bovendien tijdig worden verstuurd, zodat werknemer of werkgever zich goed kan voorbereiden op het gesprek met de verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van het UWV. De werkwijze van het UWV lijkt in dit opzicht niet consequent te zijn, zo is de Nationale ombudsman opgevallen in de klachten die hij in de afgelopen periode over deskundigenoordelen ontving. Daarom verbindt de Nationale ombudsman ook de aanbeveling aan zijn oordeel, dat het UWV bij deskundigenoordelen de werknemer/werkgever die niet de aanvrager is een afschrift stuurt van de aanvraag en de bijlagen en deze werkwijze ook vastlegt in het handboek deskundigenoordelen.

De klacht over de onderzochte gedraging van het UWV is gegrond wegens strijd met het vereiste van fair play.

* Gefingeerde naam

Instantie: UWV

Klacht:

verzoekster de informatie niet doen toekomen die van haar werkgever was ontvangen

Oordeel:
Gegrond

Instantie: UWV

Klacht:

verzoekster niet voldoende tijdig geïnformeerd over de vraagstelling van haar werkgever, met als gevolg dat zij hiervan niet op de hoogte was toen de arbeidsdeskundige van het UWV telefonisch contact met haar had om haar visie te horen

Oordeel:
Gegrond

Instantie: UWV

Klacht:

verzoekster niet of onvoldoende in de gelegenheid gesteld zelf relevante stukken aan te leveren aan het UWV

Oordeel:
Gegrond