Start monitor onderzoek re-integratie Defensie

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Militair staat in tank en kom met bovenlichaam uit de bovenkant

    In oktober 2018 heeft de Veteranenombudsman zijn onderzoek naar re-integratie van (gewonde) veteranen en militairen Defensiemedewerkers afgerond. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek was dat een aantal procedures tijdens de verzuimperiode voor verbetering vatbaar was. De aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen zijn zowel aan het ministerie van Defensie als aan het UWV voorgelegd, omdat het UWV ook een belangrijke rol speelde bij dit onderzoek.

    In juli 2019 hebben zowel het ministerie als het UWV gereageerd op onze aanbevelingen. Beide instanties geven aan verbeteringen te hebben aangebracht in het proces. Met dit huidige vervolgonderzoek, dat begin december is gestart, wil de Veteranenombudsman het opvolgen van de aanbevelingen monitoren.

    We verwachten dit onderzoek af te ronden in het tweede kwartaal van 2022.