De koek is op

Op deze pagina

  Column
  Bakker bakt brood

  Leo (niet de echte naam) is een trotse ondernemer. Hij heeft een goedlopende bakkerij met 20 man personeel. Verkoopster Franka (niet de echte naam) is ziek geweest en begint met een re-integratietraject. Dat verloopt allesbehalve soepel en Leo schakelt uiteindelijk de Nationale ombudsman in.

  Na contact tussen Franka en de bedrijfsarts, spreekt Leo met Franka af dat ze drie halve dagen gaat werken. Een voorstel om de uren uit te breiden bespreekt ze na een maand met Leo. Deze wil liever dat ze eerst de dagen gaat uitbreiden en dan de uren. Dat is beter voor de dagelijkse gang van zaken in de bakkerij. De bedrijfsarts zegt dat ze hierover samen afspraken moeten maken. Hij benadrukt dat een langzame maar succesvolle re-integratie beter is dan een snelle re-integratie. Zodat de kans op terugval kleiner is.

  Het gesprek tussen Leo en Franka over de uitbreiding van uren gaat niet goed. Ze komen er samen niet uit. Franka meldt zich weer volledig ziek. Ze vraagt een onafhankelijk deskundigenoordeel aan het UWV over de vraag of zij geschikt is voor het voorgestelde werk. Dat kan helpen de zaak weer recht te trekken tussen Leo en haar. Leo vraagt het UWV om de mogelijkheid te reageren voordat het deskundigenoordeel definitief wordt vastgesteld.

  Enkele weken later ontvangt Leo het deskundigenoordeel. Franka is niet geschikt voor de voorgestelde werkzaamheden. Hij is verbaasd. Het UWV heeft hem niet benaderd voor een reactie. Hij leest ook niet waarom Franka niet geschikt is voor het voorgestelde werk. Hij klaagt bij het UWV. Deze laat Leo weten dat er contact is geweest met de bedrijfsarts. Deze geeft het UWV onafhankelijk, deskundig advies voor het opstellen van het deskundigenoordeel. Werkgever Leo speelt hierin zelf geen rol. Hij mag wel aanvullende informatie aanleveren bij het UWV maar dit verandert niets aan het deskundigenoordeel zelf.

  Leo is het hier niet mee eens en belt de Nationale ombudsman. Medewerker Lisa bestudeert alle documenten en stelt het UWV enkele vragen. De ombudsman concludeert dat het UWV op de juiste manier heeft gehandeld bij het opstellen van het deskundigenoordeel. Het UWV was niet verplicht om Leo's reactie bij het oordeel te betrekken. Een bericht naar Leo hierover was echter wel zo netjes geweest. Omdat die reactie uitbleef, vindt de ombudsman Leo's klacht op dit punt wel terecht.

  Ik vind het belangrijk dat de overheid goed luistert naar alle partijen in een conflict. Ook ondernemers zoals Leo moeten zich gehoord voelen. Dat had het UWV kunnen bereiken als ze contact met Leo hadden gezocht en hem hadden uitgelegd hoe een deskundigenoordeel nou precies tot stand komt.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column.

  Deze column is verschenen in de Telegraaf van zaterdag 7 september 2019.