Een oordeel is snel geveld

Op deze pagina

  Column
  Man en vrouw in overleg

  Evert Wolters (niet de echte naam) is de vestigingsmanager van casino Blackjack (niet de echte naam). Vanwege een gehooraandoening adviseert de bedrijfsarts dat hij aangepast werk gaat doen. Het casino biedt hem ander werk aan als casinomedewerker.

  Evert vindt de aangeboden functie om te re-integreren eerder zwaarder dan lichter. Hij moet nu namelijk meer in gesprek met klanten. En hij moet een oortje dragen. Dat is moeilijk met zijn gehoorproblemen. Op deze manier loopt de re-integratie vast. Daarom vraagt hij een onafhankelijk deskundigenoordeel aan bij het UWV. Dat kan helpen de zaak weer recht te trekken tussen hem en het casino. Na onderzoek stelt arbeidsdeskundige Anna (niet de echte naam) van het UWV vast dat het aangeboden werk inderdaad niet geschikt is.

  Ondanks dit oordeel lukt het Evert en het casino maar niet om er samen uit te komen. Hun verhouding verslechtert door verschillende omstandigheden en verwachtingen. Evert besluit een tweede deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Hij wil weten of het casino wel voldoet aan zijn re-integratie en of zijn huidige functie nu wel passend is. Het UWV oordeelde namelijk eerder dat het werk dat hij nu moet doen niet passend is.

  Arbeidsdeskundige Anna neemt nu ook weer contact op met beide partijen. Dit keer slaat ze de verzekeringsarts over. Want iedereen is het erover eens dat Evert zijn werk weer langzaam kan oppakken. Anna komt tot het oordeel dat het casino niet genoeg heeft gedaan om Evert te laten re-integreren. Ze hadden onder andere op tijd een mediator in moeten schakelen om te proberen de verhouding tussen Evert en het casino te verbeteren.

  Casino Blackjack is het niet eens met de manier waarop het UWV tot dit oordeel gekomen is en dat de verzekeringsarts dit keer niet geraadpleegd is. Ze dienen een klacht in bij de Nationale ombudsman. Wij gaan aan de slag met de klacht. We leggen Anna een aantal vragen voor. Na onderzoek concludeert de Nationale ombudsman dat Anna in deze zaak niet over voldoende informatie beschikte om tot dit oordeel te komen. Zo had ze uitgebreider naar de mening van het casino moeten vragen. Ook gebruikte ze informatie die verouderd was over de beperkingen van Evert. De actuele stand van zaken rondom zijn gezondheid had namelijk kunnen leiden tot een ander oordeel. Met een ander oordeel hadden het casino en Evert misschien weer verder kunnen gaan.

  Ik vind het belangrijk dat de overheid goed luistert naar alle partijen en een standpunt baseert op zorgvuldig verzamelde informatie. In deze zaak van het casino had dit kunnen bijdragen tot een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. 

  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column

  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 20 april jl.