Oproep aan minister om in te grijpen bij dienstverlening CBR

Nieuwsbericht
ouder persoon in auto

Update 26 juni 2019

Minister Van Nieuwenhuizen heeft een voorstel gedaan om ouderen die bij het CBR in een keuringstraject zitten een jaar lang respijt te geven. In februari van dit jaar deed de Nationale ombudsman een oproep aan de minister om met creatieve oplossingen te komen voor de korte termijn. Het voorstel waar zij nu mee komt is een stap in de goede richting. Lees hier de brief die wij vandaag aan de minister stuurden.

Update 18 april 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft gereageerd op onze oproep. Zij beloofde een aantal creatieve oplossingen te onderzoeken. Zoals oudere mensen tijdelijk toch te laten doorrijden. Mits zij een medische verklaring kunnen overleggen en een bewijs dat zij tijdig verlenging van hun rijbewijs hebben aangevraagd. De minister heeft de Tweede Kamer laten weten niet akkoord te gaan met een dergelijke coulanceregeling wegens voornamelijk juridische bezwaren.

Wat vooraf ging

14 februari 2019: Oproep aan minister om in te grijpen bij dienstverlening CBR 

"Ik zie een verergering van de soort problematiek en een forse stijging van het aantal klachten over de dienstverlening van het CBR. Dit kan zo niet langer, een ingreep is nodig". Dit zegt Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vandaag in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. "We weten dat het CBR hard bezig is om de dienstverlening op de lange termijn te verbeteren, maar er moet ook nú iets gebeuren. Voor de burgers die al heel lang zitten te wachten op een verlenging van hun rijbewijs of zelfs maar op contact met het CBR". Het gaat vooral om ouderen en mensen die een gezondheidsverklaring nodig hebben.

In juni 2018 stuurde de Nationale ombudsman een brief aan de directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) waarin hij zijn zorgen uitte over de behandelingstermijnen van de rijbewijsprocedures. Nu, een half jaar later zijn de signalen nog steeds zorgelijk. De situatie is zelfs verslechterd. Er is een verergering van de soort problematiek en een stijging in klachten. De brief vraagt opnieuw aandacht voor de schrijnende situatie waarin honderden burgers verkeren. De Nationale ombudsman doet de dringende oproep aan de minister om tot oplossingen voor de korte termijn te komen.

Dit kan zo niet langer

In 2018 zag de Nationale ombudsman de klachten over het CBR verdubbelen ten opzichte van 2017. Met een piek in de laatste periode van 2018 en begin 2019. Zo ontvingen wij in de eerste maand van 2019 maar liefst 345 klachten over het CBR. Een absoluut dieptepunt. Dit kan zo niet langer.

Klachten gaan niet meer alleen over de lange behandelduur van rijbewijsaanvragen waarvoor een gezondheidsverklaring nodig is. Ook de telefonische bereikbaarheid en de administratieve zorgvuldigheid van het CBR staan onder druk. Kortom: de basis is niet op orde.

Het gaat om mensen

Belangrijker dan de aantallen is dat het hier om mensen gaat. Mensen die in de problemen komen doordat de dienstverlening van het CBR tekortschiet en rijbewijzen niet tijdig verlengd zijn. Het kan en mag niet zo zijn dat deze mensen de dupe zijn van de problemen die op dit moment binnen het CBR bestaan.

Niet morgen maar vandaag

Het CBR werkt hard om tot oplossingen te komen. Dat lost alleen nog niets op voor al die mensen die op dit moment in de problemen zitten of raken. Daarom de dringende oproep om nu creativiteit en lef te tonen en ook met oplossingen voor de korte termijn te komen. De minister is gevraagd binnen vier weken te reageren.