CBR legt bewijslast onjuiste registratie oorspronkelijk examen bij automobiliste neer

Brief

Een automobiliste heeft bij ons een klacht ingediend omdat zij bij verlenging van haar rijbewijs in 2020 opeens een automaatcode op haar rijbewijs zag staan. Zij had in 2000 rijexamen gedaan in een auto met handschakeling en reed al twintig jaar in een schakelauto rond. Volgens het CBR had zij sinds 2000 een rijbewijs met automaatcode maar waren er geen gegevens meer waaruit bleek in wat voor auto zij examen had gedaan. Als de automobiliste zeker wist dat zij in een schakelauto examen had gedaan, dan moest zij dat maar aantonen. Omdat zij dat niet kon en de gemeente en de RDW haar ook niet konden helpen, vroeg zij de Nationale ombudsman om hulp. Ondertussen deed zij in juni 2021 opnieuw rijexamen in een schakelauto. Gelukkig slaagde zij in een keer en ontving weer een rijbewijs zonder automaatcode.

Na contact met het CBR, de RDW en de gemeente bleek dat de automaatcode al vanaf 2000 stond geregistreerd. Toch denkt de ombudsman dat de automobiliste mogelijk examen heeft gedaan in een schakelauto en dat er vervolgens iets fout is gegaan bij de verwerking van het examen. Dit examen vond namelijk plaats in een periode voordat het CBR controles op de registratie van examenuitslagen had ingevoerd. Bovendien had de ombudsman de afgelopen jaren meer vergelijkbare klachten ontvangen.

De ombudsman oordeelde dat de klacht gegrond was en dat het CBR een andere afweging had moeten maken. Het CBR mag in deze situatie wel van de houder van een rijbewijs met automaatcode verlangen dat die eerst probeert aan te tonen dat hij in een schakelauto examen heeft gedaan. Als dat dan niet lukt, dan mag het CBR van hem eisen dat hij een rijtest doet of opnieuw examen aflegt om aan te tonen dat hij over de vaardigheid beschikt om een schakelauto te rijden. Als hij daar dan voor slaagt, dan hoort daar ook een gebaar van het CBR tegenover te staan. Dit kan eruit bestaan dat de kosten van het examen worden vergoed.