Laat burgers niet zwemmen

Op deze pagina

  Column
  Man en vrouw rennen over strand

  André (niet de echte naam) en zijn vrouw zijn geëmigreerd naar Spanje. Hij wil zijn Nieuw-Zeelandse rijbewijs omwisselen voor een Spaanse versie. Maar nononono, dat kan zomaar niet. André heeft daarvoor een zogeheten echtheidsverklaring van zijn vroeger afgegeven Nederlands rijbewijs nodig van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De RDW laat hem weten dat ze hem niet kunnen helpen. Hoe zit dat?

  Rijbewijs inleveren

  André emigreert in 1988 voor de eerste keer, naar Nieuw-Zeeland. Hij levert zijn Nederlandse rijbewijs (geldig tot januari 1990) in om een Nieuw-Zeelands exemplaar te krijgen. Maar nu hij wil overschakelen naar een Spaans rijbewijs, kan dat niet. Nieuw-Zeeland heeft geen afspraken met Spanje over het omwisselen van rijbewijzen.

  Zelf bewijs leveren

  Wat nu? Een verklaring van de RDW dat hij eerder een geldig Nederlands rijbewijs heeft gehad, is voldoende. Dat was ook bij zijn vrouw zo gelukt. Dat moet dus niet moeilijk zijn, denkt André. En hij dient een verzoek in bij de RDW.

  Maar nee. De RDW zegt niet te kunnen nagaan of André een rijbewijs van na 1985 heeft gehad. In zijn archief is niets daarover terug te vinden. En de RDW hoeft documenten officieel niet langer dan elf jaar te bewaren. 'Meneer moet zelf maar bewijs leveren waaruit blijkt dat hij na januari 1985 een geldig Nederlands rijbewijs heeft gehad,' zegt de RDW. En ook: 'Of anders doet u toch gewoon opnieuw een praktijk- en theorie-examen in Spanje…'

  Echtheidsverklaring

  André vindt dat belachelijk. Hij belt ons om te bemiddelen. En dat doet onze medewerker Ernst. Hij duikt in de zaak en vraagt de RDW of er toch niet een snellere oplossing mogelijk is. De RDW-medewerker gaat aan de slag. Ze weet precies waar ze moet zijn: bij de provincie waarvan André zijn rijbewijs in 1985 heeft gekregen. En ja hoor. De provincie vindt een kopie van dat rijbewijs op zogeheten microfilm. Met dit bewijs kan de RDW de gevraagde echtheidsverklaring naar André sturen. Hij kan weer ontspannen door Spanje sturen.

  Overheid moet zich inspannen

  Ik vind dat de overheid een burger nooit mag laten zwemmen, zoals bij André dreigde te gebeuren. Hij weet de weg niet in de archieven en kan dus nooit het gevraagde bewijs aanleveren. De overheid moet zich altijd inspannen voor mensen als André. Het is goed dat de RDW zich op ons aandringen zo heeft ingezet. En dat de dienst op zijn beurt ook weer een andere overheid - de provincie - heeft geïnspireerd om dieper te graven. Goed maatwerk.

  De personen op de foto zijn niet degenen die in de tekst worden genoemd.

  Deze column is verschenen in De Telegraaf van 5 december 2020.