Klokkenluiders

Op deze pagina

    Klachten over misstanden bij de overheid

    Het kan zijn dat je een misstand vermoedt bij een overheidsinstantie. Dan kun je de stap zetten om aandacht te vragen voor dat vermoeden: klokkenluiden. Dat doe je eerst bij de instantie zelf. Als dat onvoldoende oplevert, kun je daarna je melding van (een vermoeden van) een misstand voorleggen aan bijvoorbeeld de Nationale ombudsman óf het Huis voor Klokkenluiders. Beide zijn onafhankelijke instanties die een rol vervullen in het onderzoeken van misstanden bij de overheid. Het Huis voor Klokkenluiders bestaat sinds 1 juli 2016. Het is bij uitstek de instantie waar klokkenluiders terecht kunnen, voor advies en voor verzoeken om onderzoeken. De Nationale ombudsman mag daarnaast klachten over het Huis voor Klokkenluiders behandelen.

    Bezoek de website van het Huis voor Klokkenluiders