Klokkenluiders

Op deze pagina

  Klachten over misstanden bij de overheid

  Het kan zijn dat je een misstand vermoedt bij een overheidsinstantie. Dan kun je de stap zetten om aandacht te vragen voor dat vermoeden: klokkenluiden. Dat doe je eerst bij de instantie zelf. Als dat onvoldoende oplevert, kun je daarna je melding van (een vermoeden van) een misstand voorleggen aan bijvoorbeeld de Nationale ombudsman óf het Huis voor Klokkenluiders. Beide zijn onafhankelijke instanties die een rol vervullen in het onderzoeken van misstanden bij de overheid. Het Huis voor Klokkenluiders bestaat sinds 1 juli 2016. Het is bij uitstek de instantie waar klokkenluiders terecht kunnen, voor advies en voor verzoeken om onderzoeken. De Nationale ombudsman mag daarnaast klachten over het Huis voor Klokkenluiders behandelen.

  Samenwerking met het Huis voor Klokkenluiders

  Het zal voor klokkenluiders niet altijd duidelijk zijn bij welke instantie zij een klacht over een misstand het beste kunnen melden, en wat dat betekent voor henzelf, of voor het oplossen van die misstand. Het Huis voor Klokkenluiders en de Nationale ombudsman hebben daarom afspraken met elkaar gemaakt zodat klokkenluiders in ieder geval zo goed mogelijk geïnformeerd worden over hun mogelijkheden bij de Nationale ombudsman of het Huis voor Klokkenluiders.

  Lees hier het samenwerkingsprotokol

  Bezoek de website van het Huis voor Klokkenluiders