Minister BZK deelt advies over Huis voor Klokkenluiders met Tweede Kamer

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een oudere man bij het raam met telefoon

  Op 11 november 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) het advies dat Reinier van Zutphen op 1 oktober 2019 op verzoek van de Tweede Kamer uitbracht aan de minister van BZK gedeeld met de Tweede Kamer en van een reactie voorzien. Het Huis voor Klokkenluiders heeft laten weten ‘blij’ te zijn met het advies van Van Zutphen.

  Wat vooraf ging (4 juli 2019): Ombudsman verwacht eind september advies uit te brengen over Huis voor Klokkenluiders

  Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Nationale ombudsman op 17 juni gevraagd om advies uit te brengen over het Huis voor Klokkenluiders. De minister heeft de ombudsman als deskundige op het gebied van klachtbehandeling gevraagd om haar te adviseren over de wijze van organiseren van de functies preventie, onderzoek en advies opdat het Huis zijn taak kan waarmaken.

  Startpunt

  Op verzoek van de Kamer vormen het rapport Advies voor een herstart van het Huis voor Klokkenluiders: advies, onafhankelijk onderzoek en preventie van de commissie-Ruys uit december 2017 en de Wet Huis voor Klokkenluiders het startpunt van het advies van de ombudsman.

  Proces

  Om tot een advies te komen, had de ombudsman op 2 juli 2019 een besloten gesprek met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. In de weken daarna volgen gesprekken met andere personen en organisaties. Naar verwachting brengt de ombudsman eind september zijn advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Bijlagen

  Brief aan minister van BZK m.b.t. adviesaanvraag Huis voor Klokkenluiders (1 oktober 2019) (pdf, 238.46 kB)