Klokkenluiders

Klachten over misstanden bij de overheid

Het kan zijn dat je een misstand vermoedt bij een overheidsinstantie. Dan kun je de stap zetten om aandacht te vragen voor dat vermoeden: klokkenluiden. Dat doe je eerst bij de instantie zelf. Als dat onvoldoende oplevert, kun je daarna je melding van (een vermoeden van) een misstand voorleggen aan bijvoorbeeld de Nationale ombudsman óf het Huis voor Klokkenluiders. Beide zijn onafhankelijke instanties die een rol vervullen in het onderzoeken van misstanden bij de overheid. Het Huis voor Klokkenluiders bestaat sinds 1 juli 2016. Het is bij uitstek de instantie waar klokkenluiders terecht kunnen, voor advies en voor verzoeken om onderzoeken. De Nationale ombudsman mag daarnaast klachten over het Huis voor Klokkenluiders behandelen.

Samenwerking met het Huis voor Klokkenluiders

Het zal voor klokkenluiders niet altijd duidelijk zijn bij welke instantie zij een klacht over een misstand het beste kunnen melden, en wat dat betekent voor henzelf, of voor het oplossen van die misstand. Het Huis voor Klokkenluiders en de Nationale ombudsman hebben daarom afspraken met elkaar gemaakt zodat klokkenluiders in ieder geval zo goed mogelijk geïnformeerd worden over hun mogelijkheden bij de Nationale ombudsman of het Huis voor Klokkenluiders.

Lees hier het samenwerkingsprotokol

Bezoek de website van het Huis voor Klokkenluiders

 

Rapporten

Meer rapporten

Rapport

2010/196

Vanaf december 2003, het moment waarop verzoekster haar onvrede uitsprak over onder meer een opdracht tot het `verschrijven' van uren, ontstonden tussen haar en…
Lees meer
Rapport

2009/282

Verzoeker stelde OCW ervan op de hoogte dat zijn werkgever, een school, van docenten (waaronder hijzelf) verlangde dat zij declaratieformulieren voor aanvragen…
Lees meer
Rapport

2008/100

Verzoekster was, tot haar pensionering, werkzaam als locatiehoofd van een ontslagkantoor van CWI . Na haar pensionering wilde zij graag lid van de…
Lees meer

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht

Schriftelijk onderzoek in de zaak Spijkers

De Nationale ombudsman heeft de bemiddeling tussen klokkenluider Spijkers en het Ministerie van Defensie beëindigd. De heer Spijkers en Defensie hebben in 2002 een overeenkomst getekend om een einde te maken aan een langdurig conflict. Het bleek niet…

Meer nieuwsberichten

Columns

Column

Intimidatie door Stadsbank Enschede

Marjan* werkt bij de Stadsbank Oost Nederland in Enschede. Ze heeft plezier in haar werk, ze heeft fijne collega's, maar de sfeer is naar. Marjan wordt geïntimideerd en gepest door haar chef. Een collega van haar wordt zelfs sexueel geïntimideerd door haar…

Informatie speciaal voor