Klokkenluiders

Op deze pagina

    Klachten over misstanden bij de overheid

    Het kan zijn dat u een misstand vermoedt bij de overheidsinstantie waar u werkt. U kunt dan de stap zetten om aandacht te vragen voor dat vermoeden: klokkenluiden. De eerste stap die u dan zet is advies vragen bij het Huis voor Klokkenluiders over hoe u dit het beste kunt aanpakken. Zij hebben daar een speciale afdeling voor. Mogelijk onderdeel van dat advies kan zijn dat u zich wendt tot de Nationale ombudsman. Het kan ook zijn dat het Huis voor Klokkenluiders zelf de melding oppakt. Zowel de Nationale ombudsman als het Huis voor Klokkenluiders zijn onafhankelijke instanties die een rol vervullen in het onderzoeken van misstanden bij de overheid. Het Huis voor Klokkenluiders bestaat sinds 1 juli 2016. Het is bij uitstek de instantie waar klokkenluiders terecht kunnen, voor advies en voor verzoeken om onderzoeken. De Nationale ombudsman mag daarnaast klachten óver het Huis voor Klokkenluiders behandelen.

    Bezoek de website van het Huis voor Klokkenluiders