Nationale ombudsman doet geen onderzoek naar misstanden Huis voor Klokkenluiders

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Hangende koperen bel

    De Nationale ombudsman ontving in december 2018  een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een melding te behandelen, die bij de minister was binnengekomen. De melding ging over misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders. De ombudsman heeft dit verzoek beoordeeld en besloten geen onderzoek in te stellen. Hierover heeft hij op 13 maart 2019 in een brief de voorzitter van de Tweede Kamer  geïnformeerd.

    De melding die aan de ombudsman was overgedragen, was als volgt geformuleerd: "Het algemeen functioneren van het Huis voor Klokkenluiders, inclusief de administratieve organisatie." Uit het contact van de ombudsman met de melders bleek dat volgens die melders een uitgebreide analyse van de gang van zaken bij het Huis, zowel in het verleden als nu, nodig is. Daarbij zou ook naar de rol van alle betrokkenen gekeken moeten worden. Een dergelijk integraal onderzoek past onvoldoende bij het type onderzoek zoals de ombudsman dat vanuit zijn missie uitvoert en waarvoor zijn bureau is toegerust. 

    De ombudsman ziet evenmin aanleiding voor een (beperkter) onderzoek naar de huidige situatie bij het Huis omdat M. Ruys recent het functioneren van het Huis heeft onderzocht. De Tweede Kamer en de minister van BZK zien als eerstverantwoordelijke toe op de uitvoering van de aanbevelingen die in het kader van dat onderzoek zijn gedaan.