Archief

Rapport

2009/222

Een examenkandidaat heeft zich onder de naam van verzoeker bij het CBR in Utrecht ingeschreven voor een theorie-examen en daarbij een identificatiebewijs overgelegd. De examenkandidaat heeft het theorie-examen succesvol afgelegd, maar verzoeker heeft geen…
Rapport

2009/221

Verzoeker heeft een ernstige vorm van allergie. Dit heeft impact op zijn dagelijks leven omdat hij zich niet in ruimtes kan bevinden die niet voor hem als zodanig zijn ingericht. Verzoeker ontvangt een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand…
Rapport

2009/220

Een collega van verzoeker had tegen hem aangifte gedaan van zedendelicten die in een en dezelfde nacht zouden zijn gepleegd in een uitgaansgelegenheid en in de woning van verzoeker. De zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs (code 02). Verzoeker…
Rapport

2009/219

Voor aanvang van de wedstrijd Vitesse-NAC verzamelden zich in het centrum van Arnhem supporters van beide clubs. Toen een groep NAC supporters richting Vitesse supporters wilde lopen en deze werd tegengehouden door de politie, 'sloeg de vlam in de pan' en…
Rapport

2009/218

Verzoeker werd in de vroege ochtenduren van 1 januari 2007 aangehouden na een ruzie in een café. Verzoeker verzette zich tegen de aanhouding. Volgens hem had de politie de verkeerde persoon voor zich. Hij had wel ruzie gehad met het slachtoffer, maar hij…
Rapport

2009/217

In verband met de noodzakelijke aankoop van een strook grond bezocht een medewerker van de gemeente verzoeker. Van de tijdens dit gesprek gemaakte afspraken en toezeggingen ontving verzoeker echter geen verslag. Tijdens een gesprek met de burgemeester werd…
Rapport

2009/216

Verzoekster schakelde het LBIO in omdat haar ex-echtgenoot achterbleef met het betalen van kinderalimentatie. Het LBIO trachtte de kinderalimentatie voor haar te innen, maar was niet succesvol. Ook de door het LBIO ingeschakelde gerechtsdeurwaarder slaagde…
Rapport

2009/215

De zoon (K.) van verzoekster was in januari 2006 betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval. De auto werd bestuurd door M. en K. zat als passagier naast M. De auto raakte op enig momnet in een slip en kwam tot stilstand tegen een boom. K. raakte daarbij…
Rapport

2009/214

Verzoeker diende zijn ex-echtgenote kinderalimentatie te betalen. Omdat hij in gebreke bleef, nam het LBIO de inning van de alimentatie over. Aangezien verzoeker vlak na overname van de inning de ontstane achterstand alsnog rechtsreeks aan zijn ex…
Rapport

2009/213

Verzoeker, werkzaam bij het academisch ziekenhuis Maastricht (azM), diende bij de Raad van bestuur van het azM een klacht in over enkele gedragingen van zijn collega. De Raad schakelde voor de behandeling van de klacht een externe klachtencommissie in. Dit…