Woo-verzoeken Voorbereidingen Wet open overheid

Documenten over de voorbereiding van de Nationale ombudsman op de inwerkingtreding van de Wet open overheid en de maatregelen die zijn genomen toen de personele capaciteit ontoereikend bleek om de ontvangen verzoeken te behandelen.

  • Woo-verzoeken over de wijze waarop de Nationale ombudsman zich heeft voorbereid op de inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022.
  • Woo-besluiten