Woo-verzoek en Woo-besluit

Op deze pagina vindt u informatie die de Nationale ombudsman op basis van de Wet open overheid (Woo) op verzoek openbaar heeft gemaakt. Dit heet passieve openbaarmaking. Daarnaast maakt de Nationale ombudsman al veel informatie zelf actief openbaar. Denk bijvoorbeeld aan de rapporten die de Nationale ombudsman publiceert.

De Woo-verzoeken waarover een besluit is genomen, publiceren we hier. U vindt hieronder het verzoek, het besluit en de openbaar gemaakte documenten. 
Het komt voor dat bepaalde informatie in de documenten onleesbaar is. De reden is dat wij deze informatie dan niet openbaar mogen maken, op grond van de Woo of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Denk daarbij aan persoonsgegevens. Ook de naam van de verzoeker en gegevens die naar de verzoeker kunnen leiden zijn onleesbaar. Meer informatie over AVG leest u hier.

Meer informatie over hoe de Nationale ombudsman omgaat met de Wet Open Overheid (Woo) leest u hier.

1. Huurcommissie

Niet vermelden aantal klachten Huurcommissie in cijferbijlage 2020. Bekijk de pagina Woo-verzoek Huurcommissie.

2. Aantal klachten 2020

In 2020 ontvangen klachten in totaal en over het CBR. Bekijk de pagina Woo-verzoek aantal klachten 2020.

3. Denkproces onderzoek

Ontstaansgeschiedenis van en de ervaringen met het ‘denkproces onderzoek’. Bekijk de pagina Woo-verzoek Denkproces onderzoek

4. Gemiddelde behandelingstijd

Gemiddelde tijd voor de behandeling van verzoeken die bij de Nationale ombudsman zijn ingediend. Bekijk de pagina Woo-verzoek Behandelingsduur.

5. Bestuurskosten

Verantwoording gemaakte bestuurskosten over de jaren 2019-2021. Bekijk de pagina Woo-verzoek Bestuurskosten.

6. Leenbijstand

Alle documenten over het onderwerp leenbijstand oftewel het 'papieren inkomen'. Bekijk de pagina Woo-verzoek Leenbijstand.

7. Professionele klachtbehandeling en complex klaaggedrag

Documenten of stukken over de workshops professionele klachtbehandeling en complex klaaggedrag die de Nationale ombudsman aan overheidsinstanties geeft. Bekijk de pagina Woo-verzoek Professionele klachtbehandeling en complex klaaggedrag.

8. Beleid klachtbehandeling 

Beleid en doelstellingen klachtbehandeling en overzichten van bij de Nationale ombudsman ingediende klachten. Bekijk de pagina Woo-verzoek Beleid klachtbehandeling.

9. Beleid klachtbehandeling

Beleid over welke klachten door de Nationale ombudsman in behandeling worden genomen. Bekijk de pagina Woo-verzoek Beleid klachtbehandeling.

10. Klachten over de Nationale ombudsman

Informatie over de klachten die in 2021 zijn ingediend over de Nationale ombudsman. Bekijk de pagina Woo-verzoek Klachten over de Nationale ombudsman.

11. Column over Huurcommissie

Column van de Nationale ombudsman in de Telegraaf van 29 oktober 2022 over een toezegging van de Huurcommissie. Bekijk de pagina Woo-verzoek Column over Huurcommissie.

12. Klanttevredenheidsonderzoeken

Klanttevredenheidsonderzoeken onder burgers uitgevoerd in de jaren 2018-2022. Bekijk de pagina Woo-verzoek Klanttevredenheidsonderzoeken.

13. Handleiding webcare

Bekijk de pagina Woo-verzoek Handleiding webcare.

14. Kennisbank

Kennisbank van de Nationale ombudsman. Bekijk de pagina Woo-verzoek Kennisbank.

15. Functiegebouw

Functiegebouw van de Nationale ombudsman in de jaren 2018-2022. Bekijk de pagina Woo-verzoek Functiegebouw.

16. Woo-verzoeken en besluiten

Alle Woo-verzoeken en besluiten die de Nationale ombudsman tot half september 2022 heeft afgehandeld. Bekijk de pagina Woo-verzoeken en besluiten

17. Ombudsagenda

Documenten die inzicht geven hoe de Nationale ombudsman sinds 2019 tot de Ombudsagenda is gekomen. Bekijk de pagina Woo-verzoek Ombudsagenda.

18. Informeren bestuursorganen over aantal klachten

Documenten waarmee de Nationale ombudsman bestuursorganen heeft geïnformeerd over de klachten die hij in een bepaalde periode over het betrokken bestuursorgaan heeft ontvangen. Bekijk de pagina Woo-verzoek Informeren bestuursorganen over aantal klachten.

19. Rechtsbescherming

Onderzoek naar de vraag of de procedure bij de Nationale ombudsman voldoende rechtsbescherming biedt. Bekijk de pagina Woo-verzoek Rechtsbescherming.

20. Datalekken 2022

Overzicht van datalekken in 2022 waaruit aantallen en afhandelingswijze blijkt. Bekijk de pagina Woo-verzoek datalekken 2022.

21. Voorbereiding op Wet open overheid

Documenten over de voorbereiding van de Nationale ombudsman op de inwerkingtreding van de Wet open overheid en de maatregelen die zijn genomen toen de personele capaciteit ontoereikend bleek om de ontvangen verzoeken te behandelen. Bekijk de pagina voorbereiding op Wet open overheid

22. Bestuurskosten

Documenten achter verantwoording gemaakte bestuurskosten over de jaren 2019-2021. Bekijk de pagina Bestuurskosten.