Woo-verzoek en Woo-besluit

Op deze pagina

Op deze pagina vindt u informatie die de Nationale ombudsman op basis van de Wet open overheid (Woo) op verzoek openbaar heeft gemaakt. Dit heet passieve openbaarmaking. Daarnaast maakt de Nationale ombudsman al veel informatie zelf actief openbaar. Denk bijvoorbeeld aan de rapporten die de Nationale ombudsman publiceert.

De Woo-verzoeken waarover een besluit is genomen, publiceren we hier, onderverdeeld per jaar. U vindt het verzoek, het besluit en de openbaar gemaakte documenten. 
Het komt voor dat bepaalde informatie in de documenten onleesbaar is. De reden is dat wij deze informatie dan niet openbaar mogen maken. 

Meer informatie over hoe de Nationale ombudsman omgaat met de Wet Open Overheid (Woo) leest u hier.