Woo-verzoek en Woo-besluit

Jaar 2022

1. Aantal klachten 2020

In 2020 ontvangen klachten in totaal en over het CBR. Bekijk de pagina Woo-verzoek aantal klachten 2020.

2. Denkproces onderzoek

Ontstaansgeschiedenis van en de ervaringen met het ‘denkproces onderzoek’. Bekijk de pagina Woo-verzoek Denkproces onderzoek

3. Gemiddelde behandelingstijd

Gemiddelde tijd voor de behandeling van verzoeken die bij de Nationale ombudsman zijn ingediend. Bekijk de pagina Woo-verzoek Behandelingsduur.

4. Leenbijstand

Alle documenten over het onderwerp leenbijstand oftewel het 'papieren inkomen'. Bekijk de pagina Woo-verzoek Leenbijstand.

5. Professionele klachtbehandeling en complex klaaggedrag

Documenten of stukken over de workshops professionele klachtbehandeling en complex klaaggedrag die de Nationale ombudsman aan overheidsinstanties geeft. Bekijk de pagina Woo-verzoek Professionele klachtbehandeling en complex klaaggedrag.

6. Beleid klachtbehandeling 

Beleid en doelstellingen klachtbehandeling en overzichten van bij de Nationale ombudsman ingediende klachten. Bekijk de pagina Woo-verzoek Beleid klachtbehandeling.

7. Beleid klachtbehandeling

Beleid over welke klachten door de Nationale ombudsman in behandeling worden genomen. Bekijk de pagina Woo-verzoek Beleid klachtbehandeling.

8. Klachten over de Nationale ombudsman

Informatie over de klachten die in 2021 zijn ingediend over de Nationale ombudsman. Bekijk de pagina Woo-verzoek Klachten over de Nationale ombudsman.

9. Column over Huurcommissie

Column van de Nationale ombudsman in de Telegraaf van 29 oktober 2022 over een toezegging van de Huurcommissie. Bekijk de pagina Woo-verzoek Column over Huurcommissie.

10. Klanttevredenheidsonderzoeken

Klanttevredenheidsonderzoeken onder burgers uitgevoerd in de jaren 2018-2022. Bekijk de pagina Woo-verzoek Klanttevredenheidsonderzoeken.

11. Handleiding webcare

Bekijk de pagina Woo-verzoek Handleiding webcare.

12. Kennisbank

Kennisbank van de Nationale ombudsman. Bekijk de pagina Woo-verzoek Kennisbank.

13. Functiegebouw

Functiegebouw van de Nationale ombudsman in de jaren 2018-2022. Bekijk de pagina Woo-verzoek Functiegebouw.

14. Woo-verzoeken en besluiten

Alle Woo-verzoeken en besluiten die de Nationale ombudsman tot half september 2022 heeft afgehandeld. Bekijk de pagina Woo-verzoeken en besluiten

15. Ombudsagenda

Documenten die inzicht geven hoe de Nationale ombudsman sinds 2019 tot de Ombudsagenda is gekomen. Bekijk de pagina Woo-verzoek Ombudsagenda.

16. Informeren bestuursorganen over aantal klachten

Documenten waarmee de Nationale ombudsman bestuursorganen heeft geïnformeerd over de klachten die hij in een bepaalde periode over het betrokken bestuursorgaan heeft ontvangen. Bekijk de pagina Woo-verzoek Informeren bestuursorganen over aantal klachten.

17. Huurcommissie

Niet vermelden aantal klachten Huurcommissie in cijferbijlage 2020. Bekijk de pagina Woo-verzoek Huurcommissie.