Woo-verzoek en Woo-besluit

Jaar 2023

1. Bestuurskosten

Verantwoording gemaakte bestuurskosten over de jaren 2019-2021. Bekijk de pagina Woo-verzoek Bestuurskosten.

2. Rechtsbescherming

Onderzoek naar de vraag of de procedure bij de Nationale ombudsman voldoende rechtsbescherming biedt. Bekijk de pagina Woo-verzoek Rechtsbescherming.

3. Datalekken 2022

Overzicht van datalekken in 2022 waaruit aantallen en afhandelingswijze blijkt. Bekijk de pagina Woo-verzoek datalekken 2022.

4. Voorbereiding op Wet open overheid

Documenten over de voorbereiding van de Nationale ombudsman op de inwerkingtreding van de Wet open overheid en de maatregelen die zijn genomen toen de personele capaciteit ontoereikend bleek om de ontvangen verzoeken te behandelen. Bekijk de pagina voorbereiding op Wet open overheid

5. Bestuurskosten

Documenten achter verantwoording gemaakte bestuurskosten over de jaren 2019-2021. Bekijk de pagina Bestuurskosten.

6. Feitenrelaas openbare verkoop locatie voormalige Euregiotuinen in de gemeente Sluis.

Verzoek om openbaarmaking van het feitenrelaas dat is opgesteld in het kader van bemiddeling door de Nationale ombudsman in deze zaak. Bekijk de pagina Feitenrelaas openbare verkoop locatie voormalige Euregiotuinen in de gemeente Sluis.

7. Contactafspraken

Verzoek om openbaarmaking van contactafspraken in zijn algemeenheid. Bekijk de pagina Contactafspraken