Feitenrelaas openbare verkoop locatie voormalige Euregiotuinen in de gemeente Sluis.

Verzoek om openbaarmaking van het feitenrelaas dat is opgesteld in het kader van bemiddeling door de Nationale ombudsman in deze zaak.