Zorgkantoor

De Nationale ombudsman helpt u graag op weg wanneer het misgaat tussen u en het zorgkantoor. Hebt u een klacht? Dien dan eerst een klacht in bij het zorgkantoor.

Oudere man met looprek wordt begeleid

Hebt u een klacht over een zorgkantoor?

Probeer uw vraag of kwestie eerst met het zorgkantoor zelf op te lossen. Op de website van het zorgkantoor vindt u veel informatie, en ook bellen of schrijven kan helpen. U kunt ook een klacht indienen bij het zorgkantoor zelf. Een officiële klacht moet namelijk behandeld worden, en u krijgt hierop altijd een reactie. Neem contact op met een zorgkantoor.

Als u er niet uitkomt met het zorgkantoor

Loopt u vast bij het zorgkantoor? Bijvoorbeeld doordat zij afspraken niet nakomen? Of u geen reactie op een brief of klacht krijgt? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag. Een klacht over een zorgkantoor mogen wij alleen behandelen als u eerst zelf bij het zorgkantoor hebt geklaagd. We zullen u in elk geval laten weten wat we voor u kunnen doen.

Dien dan online bij ons een klacht in of bel 0800 - 335 55 55 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Wij staan voor u klaar.

Taken zorgkantoor

Het zorgkantoor helpt mensen die voor langere tijd zorg of hulp nodig hebben. Het gaat om jongeren en volwassenen met een indicatie voor de Wlz, de Wet langdurige zorg. Het zorgkantoor bekijkt bijvoorbeeld of iemand een persoonsgebonden budget kan krijgen. Elke regio in Nederland heeft één zorgkantoor.

Hebt u een klacht over het zorgkantoor, de Nationale ombudsman helpt u graag op weg. Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

 

Waar heeft uw vraag of klacht mee te maken?

Waar heeft uw vraag mee te maken?