PGB (zorgkantoor)

Hebt u een vraag voor een zorgkantoor over het PGB? Duurt de beoordeling van een zorgovereenkomst bijvoorbeeld lang? Of bent u het niet eens met een beslissing? Op deze pagina helpen wij u verder.

Blonde vrouw zit in rolstoel, met naast haar een hulp

Mijn vraag gaat over

 • De beoordeling van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving duurt lang

  Hebt u een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar uw zorgkantoor gestuurd? Maar u hebt hier nog geen reactie op gekregen? Dat is erg vervelend, zeker als u nu moet wachten op zorg.

  Het zorgkantoor beslist over de zorgovereenkomst en de beschrijving van de zorg. Het zorgkantoor bekijkt of u de zorg uit uw PGB mag betalen. Als het zorgkantoor dit goed vindt, vertelt het zorgkantoor dit aan de SVB. Als de SVB het ook goed vindt, kunt u rekeningen sturen naar de SVB.

  U kunt uw zorgkantoor vragen of de beoordeling al is geweest. Het kan ook zijn dat de SVB uw zorgovereenkomst nog moet bekijken. Het zorgkantoor kan u hierover meer informatie geven.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het zorgkantoor? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Het zorgkantoor heeft mij niet goed behandeld

  Bent u niet tevreden met hoe het zorgkantoor u heeft behandeld? Dat is vervelend. U kunt dit aan het zorgkantoor laten weten. U kunt ook een schriftelijke klacht indienen. Daarin vertelt u waar uw klacht over gaat, wanneer het gebeurde, en wie u heeft geholpen. Als u een klacht indient, kan een andere medewerker met u naar een oplossing kijken.

  Op de website van uw zorgkantoor kunt u bekijken hoe u een klacht indient. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het zorgkantoor? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Het zorgkantoor is papieren kwijtgeraakt of heeft papieren niet ontvangen

  Hebt u papieren naar het zorgkantoor gestuurd, maar heeft het zorgkantoor die niet ontvangen? Dat is erg vervelend, zeker als u weer papieren moet verzamelen.

  Neem eerst contact op met het zorgkantoor om te vertellen dat u de papieren wel hebt opgestuurd. Hebt u bewijs dat de papieren bij het zorgkantoor zijn aangekomen? Stuur dan een kopie van dit bewijs. Dan kan het zorgkantoor uitzoeken wat er is gebeurd.

  Het kan handig zijn om nog een keer de papieren naar het zorgkantoor te sturen. Dan weet u zeker dat ze er alsnog naar kunnen kijken.

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het zorgkantoor? Of krijgt u hierdoor problemen? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik ben het niet eens met de beslissing van het zorgkantoor

  Bent u het niet eens met een beslissing van het zorgkantoor? Bijvoorbeeld over de hoogte van uw PGB? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Doe dit wel op tijd: binnen zes weken na de datum van de beslissing. In de beslissing staat hoe u bezwaar kunt maken.

  Als u bezwaar maakt, zal het zorgkantoor uw aanvraag weer bekijken en een beslissing nemen. Als u het nog steeds niet eens bent met de beslissing, kunt u ook hier bezwaar tegen maken. Dit heet ‘in beroep gaan’. Dit gaat via de rechtbank, en kost geld. U kunt hierover hulp of advies vragen bij het Juridisch Loket.

  Op de website van uw zorgkantoor kunt u bekijken hoe u bezwaar maakt. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij het zorgkantoor? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555